Waarom een Sleepnet niet werkt

Waarom een Sleepnet niet werkt.

Op 21 maart 2018 hebben sprak Nederland zich in een Raadgevend Referendum met 3% uit TEGEN  de Sleepwet (Aftapwet, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Niet tegen een wet die meer veiligheid zou kunnen bieden, maar voor een betere wet met meer waarborgen. Nu zijn alle coalitie D- en C-partijen unaniem voor het verbieden van referenda, met in hun kielzog de SGP. Volgens CDA-leiders Sybrand Buma en Pieter Omtzigt zal het kabinet de uitslag sowieso negeren, evenals de VV’ en ’66. Echter, referenda zijn een ultiem democratisch middel om de regering tussentijds te evalueren, zeker als parlementariërs blindelings meegaan met het kabinet.

De Sleepwet staat toe dat de inlichtingendiensten zoals AIVD vrijwel ongecontroleerd grote hoeveelheden GSM en internetverkeer via de ether kunnen aftappen. Meer specifiek mag deze dienst vanaf 1 januari 2018 onder andere op ongerichte wijze gegevens gaan onderscheppen die betrekking hebben op elektronische communicatie. Deze enorme berg gegevens mag de AIVD vervolgens geautomatiseerd analyseren en delen met anderen, waaronder buitenlandse mogendheden. Waar u en de rechterlijke macht totaal geen zicht op hebben.

Wellicht erger nog is de vrijbrief voor de AIVD om een DNA bank aan te leggen vanuit de huidige DNA bestanden en deze ongecontroleerd te beheren en te delen met diezelfde buitenlandse diensten. De slager keurt zijn eigen vlees en geen rechter dit kan beoordelen, volledig in strijd met de Trias Politica.

 Dit lijkt niet mogelijk nog nuttig.

Het is niet gemakkelijk om uit een enorme berg gegevens relevante informatie te halen. Daar is een zeer gespecialiseerd systeem voor nodig wat er gevonden wordt goed door te vertalen  naar evenwichtige informatie. Hierdoor kunnen corrupte werknemers, scoringsbehoeftigen maar vooral minder slimme mensen met uw privé gegevens aan de haal gaan. Ondanks alle zekerheden gebeurt dit, het is van alle tijden, legaal en illegaal. En werkt het niet, dan wordt de wet opgerekt. Zoals we zien bij het toenemen van de bevoegdheden van de EU, het gaat fout, de afspraken worden opengebroken en nog meer centraal gezag wordt geeffectueerd. Terwijl burgers willoos, onverschillig of machteloos langs de kant staan.

 Veiligheid.

De VS, Rusland, Groot-Brittannië en Israël investeren al jarenlang in het gericht aftappen van elektronische data. Om zo onder andere op de islam geïnspireerd terrorisme te voorkomen. Deze diensten focussen specifiek op personen en organisaties die de westerse samenleving bedreigen. De Sleepwet daarentegen gaat willekeurig door alle data heen, niet alleen via het Internet en het GSM verkeer (telefoon) maar ook DNA gegevens. Zeker zijn er bij gericht aftappen van een verdacht persoon aanslagen door zogenaamde ‘lone-wolfs’ verijdeld. Hoe veel en hoe effectief, dat is dan weer geheim. In hoeverre een Sleepwet hier bij helpt is zeer de vraag. En mocht dit al zo zijn blijft het feit dat zo’n wet een flagrante aantasting van de privacy van onwetend gehouden burgers is. Is dit gerechtvaardigd, de vraag stellen is haar beantwoorden.

Polder draaipolitiek.

Neem D66 die om de haverklap van standpunt verandert, haar kroonjuwelen verpandt en haar draaileugens als vooruitgang verkoopt. Zo ook bij de Sleepwet (WIV). D66 was enorm tegenstander want er kan ongericht gevist worden in alle internet en GSM data van alle burgers. Immers privacy en burgerrechten prevaleren. Ook ’66 betoogde dat je inderdaad boeven, terroristen en overig tuig kan vangen met gericht zoeken door getrainde experts en specialisten. Maar niet door alle data van alle burgers te oogsten en op te slaan en ondeskundige en corruptiegevoelige mensen te laten analyseren, interpreteren en mogelijk verhandelen. Hiertoe werden maar liefst 21 moties ingediend, niet één werd aangenomen. En nu ‘D66 in de regering zit wordt diezelfde Sleepwet mét ongericht sleepnet ingevoerd, en beweert zij dat er géén sleepnet in de wet zit.

Met een betrouwbare overheid zou daar nog iets voor te zeggen zijn, helaas heeft deze getoond dat niet te zijn. Laten we Halbe Zijlstra niet vergeten, die een datsja bezoek bij Putin verzon, of Pechtholt die zweeg over de schenking van een appartement door een Canadese ex-diplomaat. Het CDA maakt het wellicht nog bonter. Buma verkondigde –toen hij wist dat het Oekraïne Referendum in de Senaat door het CDA zou worden afgeschoten- dat je een Referendum dient te eerbiedigen, het is de wil van het volk. Om vervolgens te poneren dat RutteIII (VVD, D66, CU en CDA) het volgende Sleepwet Referendum bij voorbaat zal negeren. Hoe ChristenDemofoob kan je zijn. Verder de actie van wijlen de burgervader van Amsterdam, die in het diepste geheim met verdachte personen een goodwill campagne opzet, die niemand mocht herkennen.

Maar er is meer. Na elke aanslag horen we dat de dader in beeld was bij de diensten, en toch konden ze altijd hun aanslagen plegen. Dat was 13 jaar geleden al zo bij de moord op Theo van Gogh. Blijkbaar weten de diensten met alle informatie die er bestaat al wie het zijn. Ze weten waar ze moeten zoeken (namelijk voornamelijk in salafistische en extreemlinkse hoeken). Nog meer informatie van nog meer (onschuldige) mensen verzamelen vertroebelt dan het beeld. Je hebt dan alle informatie, waaronder de juiste informatie. Probleem hierbij is niet alleen dat je nooit genoeg mensen en middelen hebt om alles te filteren, maar dat delen van deze informatie in verkeerde handen zal komen. En wellicht nog erger, dat dit te veel aan overbodige, onschuldige informatie door kortzichtige interpretatie tegen onschuldige burgers zal worden gebruikt. Waar geen verweer tegen mogelijk zal zijn. Om maar te zwijgen over de geheime informatie uitwisseling met vreemde mogendheden, waardoor alles over u overal bekend is zonde dat u dit weet en zonder de mogelijkheid tot verificatie.

Volledig contraproductief, terwijl voor het overgrote deel onschuldige burgers in hun privacy gemonitord worden, zich daarom bespied wanen, zichzelf gaan censureren en zich niet meer veilig voelen om te delen wat ze in vrijheid zouden moeten kunnen. Ofwel, een flagrante beperking van de individuele vrijheid en meningsuiting. Dit moeten we niet willen.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Als D66 zich beroept op het feit dat D66 vóór de formatie in beide Kamers tegen de nieuwe Sleepwet stemde, het is misleiding. Als het CDA zegt geen machts- of regentenpartij te zijn, denk dan even terug aan Van Agt en Verhagen. Als de Christenen hun bezorgdheid uiten over de ethiek van de samenleving, denk dan aan Koning David die de vrouw van een getrouwe militair in zijn bed sleurde en de echtgenoot met andere getrouwen opzettelijk liet sneuvelen. Als de VVD een riedeltje ethisch handelen geeft, denk dan de vele integriteitsschendingen en wegens liegen afgetreden bewindslieden. Ken je opponent.

Zoals retourjihadi’s slechts logistieke medewerkers in het Kalifaat blijken, de jihadbruidjes die spijt betuigen en vergeving vragen. je mag iedereen het voordeel van de twijfel gunnen, een volgende kans geven. Dat mag, maar is niet altijd verstandig en het hoeft al helemaal niet.