Politiek

Ondersteuningsverklaringen

Wat zijn nou ondersteuningsverklaringen?
Een partij dient per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen in te dienen van kiezers die in de kieskring woonachtig zijn. Er zijn 20 kieskringen in Nederland. Voor de kieskring van Caribisch Nederland te Bonaire zijn maar 10 ondersteuningsverklaringen benodigd. Wil men landelijk overal meedoen en aanspraak maken op zendtijd voor politieke partijen dan dient men dus 580 geldige verklaringen in te dienen.

Een politieke partij heeft deze verklaringen nodig als men voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen, deelneemt na bij de vorige verkiezingen geen zetels te hebben behaald.

De ondersteuningsverklaring dient op het gemeentehuis te worden verwerkt door een bevoegd ambtenaar. De ondersteuner moet zich legitimeren, woonachtig zijn in deze gemeente en als kiezer zijn geregistreerd. (bron wikipedia)

Waarom ondersteunen wij dit?
Wij dragen de nieuwe partijen Forumvoordemocratie.nl geenpeil.nl VNL.nu een warm hart toe omdat zij ook de democratie middels o.a. referenda een warm hart toe dragen. Daarom zijn diverse vrijwilligers deze week in het land actief om bij stadhuizen mensen te vragen of zij een van de partijen willen ondersteunen.
NB: het betekent niet dat men dan ook op deze partijen op 15 maart tijdens de tweede kamer verkiezingen moet stemmen! Je ondersteunt puur dat deze nieuwe partijen o.a. in elke kieskring mee kunnen doen! Maar ook benadrukken we hiermee dat deze manier van ondersteunen (kieswet 1917) ook wel snel gedigitaliseerd mag worden anno 2017 !

Hoe kun je helpen?
Wat moet je doen? Print (op 1 A4-tje dubbelzijdig) de ondersteuningsverklaring van de nieuwe partij naar keuze:

 1. Print de ondersteuningsverklaring Forum voor Democratie (klik hier).
  Print de ondersteuningsverklaring GeenPeil (klik hier)
  Print de ondersteuningsverklaring VNL (klik hier)
 2. Ga vervolgens naar het gemeentehuis, van de gemeente waar je ingeschreven staat, met een nog niet ingevuld formulier en een geldig identificatiebewijs.
 3. Vul het formulier in het bijzijn van de ambtenaar in en laat de ambtenaar het formulier stempelen.
 4. Scan de compleet ingevulde ondersteuningsverklaring en stuur deze per post uiterlijk 26 januari naar de betreffende nieuwe partij.
  FVD                                      GeenPeil OSV                   VNL
  Postbus 10116                   Postbus 59690                 Binnenhof 1A
  1001 EC Amsterdam      1040LD Amsterdam      2513 AA Den Haag

Bron websites FvD, GeenPeil en VNL

Doe het vandaag!
Want de formulieren dienen vrijdag 27 januari bij de nieuwe partijen in bezit zijn!

You Might Also Like