Politiek

Burgercomite Nederland ….

 

Het principe van politieke partijen appelleert niet meer aan de zienswijze van de mens.

Het in slow motion onderuitgaan van het parlementaire stelsel gaat dan ook gestaag door”.

 

De Stichting Burgercomite Nederland is op 13 januari 2016 opgericht uit bezorgdheid over het structureel frustreren van democratische processen. Hieraan liggen vooral aan ten grondslag het doordenderen van iets als Europa, alsmede het afwijzen van democratische processen door onze overheid.

In 2005 spraken Frankrijk en Nederland in meerderheid een historisch NEE uit tegen de Europese grondwet, op 13 december 2007 werd dit via het Verdrag van Lissabon zonder toetsing alsnog grosso modo geeffectueerd. Het geitenpaadje of achterdeurtje van de achterafkamertjes.

Het wantrouwen in hen die zich boven ons konden stellen, bleek ook hier terecht. In woord en daad hebben velen dit, met ons, aangegeven echter de EU trein denderde door, door sommigen bejubeld, door anderen gezien als een dodemansrit.

Van Rompuy, Juncker, Merkel, maar ook vaderlandse politici benadrukken dat Europa een onomkeerbaar proces is, vrede en welvaart brengt, de stabiliteit bevordert. En dat daarvoor verdere integratie en immigratie nodig is. Denk aan een mogelijke toetreding van landen als Oekraïne, Georgie, Moldavië en tot voor kort zelfs Turkije. Kan het niet rechtstreeks, dan via een list als bij het Lissabon verdrag van 2007.

Europa, de EU zo u wilt, blijkt inmiddels een ernstig gehandicapt kindje, wat met het groeien zich steeds sterker manifesteert. Dat de ouders en zieligheidsknuffelaars dat niet kunnen zien is evident, alles moet roze en lief zijn. Maar juist dat gehandicapt zijn is onze zorg.

Het was het Burgercomite-EU (Pepijn van Houwelingen, Arjan van Dixhoorn)) die dit neerzetten in hun Manifest aan het Volk van Nederland (2015). Het was Wim van Rooijen met zijn topper Waarover men niet spreekt die duidelijkheid schepte in de Europese wirwar. Het was Thierry Baudet met zijn niet aflatende charme offensief die ons inspireerde.

Uiteindelijk was het Bart Nijman die met GeenPeil het politieke kippenhok in totale verwarring bracht met een internet clusterbom die de EU, als door Trump gestoken, deed opspringen.

Zoals in Catalonië sloten individuen de rijen, gingen de straat op, kregen het gevoel te kunnen bijdragen aan het opwerpen van een dam tegen de moloch EU en de politieke vercorrumpering. We werden een vriendenclub met dezelfde gedachten, maar bleven individuen.

Gemotiveerd raakten we toen onze VVD-demofobe premier sprak over internetdingetjes, toen D66 sprak over Putinvrindjes, toen realisme werd weggezet als onderbuikgevoelens, en toen Farage de Brexit afkondigde. Daar komt dan nu de PvdA Sleepwet nog eens overheen.

We gingen de straat op, niet als hybride verstierende AFA’ers, niet als volwassen sluwe belhamels, niet als zieligheidspredikers, maar als burgers met argumenten. We willen en wilden

  • Geen EU in haar huidige vorm, maar zien Europa opgedeeld in een Westelijke- , Zuidelijke- en Oostelijke Europese entiteit.
  • Voor Westelijk Europa zien we een structuur als de voormalige economisch en sociaal goed functionerende EEG
  • De Euro slechts als vergelijkingsmunt, waarbij aan de drie onderliggende Euromunten (te weten Neuro, Seuro en Eeuro) een specifieke waarde is toegekend,

We zien ons als de activistische partner van denktanks van bewegingen als Burgercomite-EU en het Forum voor Democratie. Een groep politiek ongebonden bezorgden die weten dat de Europese gedachte sec niet slecht was en levensvatbaar had kunnen zijn. Die de EEG niet per definitie hebben afgewezen, maar wel de uitbreiding met sociaal/economisch/cultureel zo verschillende landen afwijzen als zijnde niet duurzaam. Die bewaarheid zien dat de EU een hoop op een betere wereld heeft veranderd in een alles vertrappende, dolgedraaide, doodzieke olifant in de globale porseleinkast. Europa dat ons nog weinig meer heeft te bieden.

We zijn niet tegen verbroedering van volkeren, we omarmen handel en economische samenwerking. Maar een polygaam huwelijk met conflicterende staten en culturen, daarover zong onze eveneens recalcitrante Wim Sonneveld “daar komt alleen maar grote narigheid van.

Maar vrede dan, echter dat is de unieke taak van de NAVO. Handel is er altijd al geweest, daar is geen associatieverdrag met politieke en militaire aspecten voor nodig. Zomer 2017 stemde ook de hobbyclub 1eKamer daarmee in. Wat rest zijn de intenties om dat zelfde Oekraïne lidstaat te laten worden, evenals Georgie, Moldavië en -gotspe- Turkije. En een haat naar Israel.

We overzagen de bezwaren, met als logische stap de oprichting van de Stichting Burgercomite Nederland. Een vriendenclub van bontgekleurde individuen.Die streven naar een sterker, eerlijker, stabieler Europa voor onze kinderen en kleinkinderen. Europa biedt geen waarborgen meer, het is een feitelijke failliete boedel dat op de pof leeft.

In mijn stamkroeg hangt de tegeltjeswijsheid ‘”Jan Krediet woont hier niet”. Hoe nuchter kan je zijn.

Hoe onze regering en het parlement met referenda omgaat is gevoeglijk bekend, twee maal smeten ze het volk tegen dezelfde steen. Een beetje wat George Orwell beschreef in Animal Farm en 1984

Nu is er een volgend referendum in de maak, bedoeld om de Kafka van de AIVD in toom te houden. Amnesty heeft zich hier achter geschaard, Arjen Lubach legt het haarscherp uit. Dat inmiddels meer dan 345,000 handtekeningen (10 okt 1917) zijn binnengekomen verbaast dan ook niet. Dat Referendum komt er, waarna ook het percentage NEE stemmers zal verbazen.

Wel zijn er zorgen in hoeverre, als we daarna voor een derde keer tegen dezelfde steen worden gesmeten, de situatie nog wel beheersbaar blijft.

Want de regering is demofoob, derhalve is daar weinig hoop. Op naar een SleepnetReferendum, gevolgd door nieuwe verkiezingen.

 

 

You Might Also Like