Opinie

WIV/Sleepwet: Komt Ollongren (D)66 met een inlegvel?

Net als met het Oekraïne-referendum probeert de regering weer weg te komen met ‘aanpassingen’ (lees: inlegvellen). Maar waar o waar staat in de Wet Raadgevend Referendum dat ‘aanpassen’ mogelijk zou kunnen zijn? Er staat immers:

Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet. Bron:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2017-04-01

Er is dus volgens de Wet Raadgevend Referendum geen mogelijkheid om de gereferendeerde wet achteraf aan te passen. Dit betekent dus dat als Ollongren de uitslag over neemt,  de wet ingetrokken moet worden. De minister gebruikt nu het Oekraïne-geitenpaadje om de wet aan te passen.

Wij eisen dat de Wet Raadgevend Referendum op de juiste manier wordt uitgevoerd!

Als de politiek de wet zelf niet na leeft haakt de burger af, en onzes inziens is dit gedonder met de Wet Raadgevend Referendum juist de reden dat de kiezer afhaakt. Niet vanwege het instrument, maar vanwege het uitblijven van een correcte naleving van de wet. Echt rekening houden met een negatieve uitslag, zou het intrekken van de gereferendeerde wet zijn. Dat vervolgens een nieuwe wet ontworpen kan worden, doet daar niets aan af.

Als het aan politici ligt zijn begrippen erg rekbaar… Wat te denken van de begrippen in de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zo als het woord “verdachte” ? Is de omschrijving van het woord “verdachte” dan dadelijk ook rekbaar in hun voordeel? Komt een inlegvel over de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten/sleepwet met alleen herhalingen van wat er al in de wet staat?  Allemaal symboolpolitiek waar de burger geen boodschap aan heeft. Burgercomité Nederland gaat de minister  aanspreken op artikel 11 van de wet raadgevend referendum! Voer de wet uit. Trek de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in en  en ontwerp dan een nieuwe wet die eventueel versneld ingevoerd zou kunnen worden. Wij zijn bereid de minister daarbij te helpen!

https://www.bnr.nl/player/audio/10079983/10342137

 

 

You Might Also Like