Opinie

Waarom een Sleepnet niet werkt

Waarom een Sleepnet niet werkt.

Op 21 maart 2018 kunnen we ons in een Raadgevend Referendum uitspreken over de Sleepwet (Aftapwet, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Nagenoeg alle D-partijen (D66, CDA, VVD, PvdA) alsmede de kleinere Christelijke zijn unaniem voor het verbieden van Referenda. Volgens CDA-leiders Sybrand Buma en (de inmiddels aangevallen) Pieter Omzigt zal het net geïnstalleerde kabinet de uitslag sowieso negeren. Wij denken van niet. Zeker niet als parlementariërs beslissen over de mening van het kabinet.

De Sleepwet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) grote hoeveelheden GSM en internetverkeer via de kabel kan gaan aftappen. Meer specifiek mag deze dienst vanaf 1 januari 2018 onder andere op ongerichte wijze gegevens gaan onderscheppen die betrekking hebben op elektronische communicatie. Deze enorme berg gegevens mag de AIVD vervolgens geautomatiseerd analyseren en delen met anderen, waaronder buitenlandse mogendheden. Waar u totaal geen zicht op hebt.

Wat behelst de Sleep of Aftapwet?

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) staat een verruiming toe van de middelen, die de A/MIVD inzake de Nederlandse bevolking mag gebruiken. De tapwet is op 11 juli 2017 door de Senaat aangenomen. Dit geheime tappen behelst:

  • een zogenaamd “sleepnet” waarmee massaal online communicatie wordt onderschept en opgeslagen, ook van niet verdachte burgers. Zo kan een hele wijk in het geheim worden afgetapt als slechts een vermoeden bestaat dat daar ook maar 1 verdachte persoon woont,
  • in casu het hacken van alle digitale apparaten via de kabel en GSM. Dus telefoon, computer, smart-tv en zelfs slimme meters,
  • alsmede een dna-databank, waarin iedere afgetapte burger terecht komt. Deze verzamelde gegevens mogen 3 jaar worden bewaard en kunnen geautomatiseerd worden gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten, zonder screening en analyse.

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de nodige wetenschappers hebben al hun zorgen geuit.

Dit lijkt niet mogelijk nog nuttig.

Het is niet gemakkelijk om uit een enorme berg gegevens relevante informatie te halen. Daar is zeer gespecialiseerd personeel voor nodig, die goed zijn in geavanceerde programmeertalen als Python en R en, belangrijker, datgene wat zij vinden goed kunnen doorvertalen naar nuttige informatie. Die mensen zijn schaars, terwijl corrupte werknemers, scoringsbehoeftigen maar vooral minder slimme mensen met uw privé gegevens aan de haal zullen gaan. Ondanks alle zekerheden gebeurt dit, het is van alle tijden, legaal en illegaal. En werkt het niet, dan wordt de wet opgerekt. Zoals we zien bij het toenemen van de bevoegdheden van de EU, het gaat fout, de afspraken worden opengebroken en nog meer centraal gezag wordt geeffectueerd. Terwijl burgers willoos, onverschillig of machteloos langs de kant staan. Een gotspe is dat de in 2012 door Rutte ingezette gigantische bezuinigingsoperatie bij de AIVD goede mensen vertrokken, en de bulk van nieuw aan te trekken personeel van zorgelijke kwaliteit zal blijken te zijn. Zoals bij de military, stompzinnig uitgekleed en nu weer aangevuld. Balletje, balletje.

 Veiligheid.

De VS, Groot-Brittannië en Israël investeren al jarenlang in het gericht aftappen van elektronische data. Om zo onder andere op de islam geïnspireerd terrorisme te voorkomen. Zo voorkwam de zogenaamde Stuxnet software-aanval dat het Iraanse atoomprogramma grote vertraging opliep. Dat veel van die atoomkennis door de Pakistaan Khan bij Urenco in Nederland was gestolen en aan Iran is verkocht, geeft aan hoe kwetsbaar veiligheid is.

Deze diensten focussen specifiek op personen en organisaties die de westerse samenleving bedreigen. De Sleepwet daarentegen gaat willekeurig door alle data heen, niet alleen via het Internet maar ook het GSM verkeer (telefoon en SMS). Zeker zijn er bij gericht aftappen van een verdacht persoon aanslagen door zogenaamde ‘lone-wolfs’ verijdeld. Hoe veel en hoe effectief, dat is dan weer geheim. In hoeverre een Sleepwet hier bij helpt is zeer de vraag. En mocht dit al zo zijn blijft het feit dat zo’n wet een flagrante aantasting van de privacy van onwetend gehouden burgers is. Is dit gerechtvaardigd, de vraag stellen is haar beantwoorden.

Nodig is een discussie over wat de AIVD op dit moment wel en niet kan en mag. De regerende D-partijen hebben ook dit bij voorbaat de nek omgedraaid c.q. gepolariseerd. Ook al roept D66 nu op tot discussie.

Polder draaipolitiek.

Neem D66 die om de haverklap van standpunt verandert, haar kroonjuwelen verpandt en haar draaileugens als vooruitgang verkoopt. Zo ook bij de Sleepwet (WIV). D66 was enorm tegenstander want er kan ongericht gesleept worden in alle internet en GSM data van alle burgers. Immers privacy en burgerrechten prevaleren. Zoals betoogd vang je boeven, terroristen en overig tuig met gericht zoeken door getrainde experts en specialisten, niet door alle data van alle burgers te oogsten en op te slaan. Die vervolgens door ondeskundige en corruptiegevoelige mensen worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en mogelijk verhandeld.

Om dat en andere zaken te wijzigen dienden ze maar liefst 21 moties in om de wet mee aan te passen. Niet één werd aangenomen. En nu zit D66 in de regering Rutte III, en wordt de Sleepwet mét ongericht sleepnet ingevoerd, waarbij D66 ook nog doet alsof er géén sleepnet in de wet zit

Het CDA maakt het wellicht nog bonter. Buma verkondigde –toen hij wist dat het Oekraïne Referendum in de Senaat door het CDA zou worden afgeschoten- dat je een Referendum dient te eerbiedigen, het is de wil van het volk. Om vervolgens te poneren dat het christen-democratisch kabinet (VVD, D66, CU en CDA) het volgende Sleepwet Referendum bij voorbaat zal negeren. Dit riekt naar Christelijke Demofobie. De actie van wijlen de burgervader van Amsterdam, die in het diepste geheim met verdachte personen een goodwill campagne opzette, die niemand als zodanig mag herkennen, geeft aan hoe snel geheim kan ontsporen.

Maar er is meer. Na elke aanslag horen we dat de dader in beeld was bij de diensten, en toch konden ze altijd hun aanslagen plegen. Dat was 13 jaar geleden al zo bij de moord op Theo van Gogh. Blijkbaar weten de diensten met alle informatie die er bestaat al wie het zijn. Ze weten waar ze moeten zoeken (namelijk voornamelijk in salafistische en extreemlinkse hoeken). Nog meer informatie van nog meer (onschuldige) mensen verzamelen vertroebelt dan het beeld. Je hebt dan alle informatie, waaronder de juiste informatie. Probleem hierbij is niet alleen dat je nooit genoeg mensen en middelen hebt om alles te filteren, maar dat delen van deze informatie in verkeerde handen zal komen. En wellicht nog erger, dat dit te veel aan overbodige, onschuldige informatie door kortzichtige interpretatie tegen onschuldige burgers zal worden gebruikt. Waar geen verweer tegen mogelijk zal zijn. Om maar te zwijgen over de geheime informatie uitwisseling met vreemde mogendheden, waardoor alles over u overal bekend is zonde dat u dit weet en zonder de mogelijkheid tot verificatie.

Volledig contraproductief, terwijl voor het overgrote deel onschuldige burgers in hun privacy gemonitord worden, zich daarom bespied wanen, zichzelf gaan censureren en zich niet meer veilig voelen om te delen wat ze in vrijheid zouden moeten kunnen. Ofwel, een flagrante beperking van de individuele vrijheid en meningsuiting. Dat moeten we niet willen.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Als D66 zich beroept op het feit dat D66 vóór de formatie in beide Kamers tegen de nieuwe Sleepwet stemde, het is misleiding. Als het CDA zegt geen machts- of regentenpartij te zijn, denk dan even terug aan Van Agt en Verhagen. Als Christenen hun bezorgdheid uiten over de ethiek van de samenleving, denk dan #metoo aan Koning David die de vrouw van een getrouwe militair in zijn bed sleurde en de echtgenoot opzettelijk liet sneuvelen. Als de VVD een riedeltje ethisch handelen geeft, denk dan de vele integriteitsschendingen en wegens liegen afgetreden bewindslieden. Ken je opponent. Zoals de onthullingen over M177 criticus Omzigt ook niet uit lucht komen vallen.

You Might Also Like