Opinie

Waarom Rutte mag liegen.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) sprak onwaarheid toen hij wederom ontkende dat hij wist van een memo over de afschaffing van de dividendbelasting, die hij zelf had geschreven. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/24/kamerbrief-over-dividendbelasting Ook Rutte’s veelvuldig disfunctionerende cognitiviteit speelde weer op, hij verdwaalde in de dikke mist-rond-dividendbelasting onderhandeling die hij met kompanen CDA, CU en ’66 had gecreëerd. Tijdens de formatie in november 2017 had hij met de Wiebes memo geflyerd.maar pas vrijdag, 19 april 2018 hoorde hij van het bestaan er van.

In een opmerkelijk betoog in de Tweede Kamer sprak Wiebes over zichzelf als een persoon die ‘heel legalistisch op zoek was naar een antwoord op één memo’, maar ging niet in op de context. Feiten deden er niet toe. ”Het was passender geweest te zeggen dat ik uitvoerig op de hoogte was van eventuele afschaffing van de dividendbelasting”. De memo dus die hij zelf opstelde, en was gebaseerd op diverse ambtelijke stukken welke de afschaffing afraadden. In een passage over de aardgaswinning in Groningen wordt in die memo een verband gelegd met de afschaffing van de dividendbelasting, in ruil waarvoor harde afspraken konden worden gemaakt met Shell . Dat zou moeten leiden tot extra belastinginkomsten, helaas was ook dit een weinig bruikbare suggestie, naar we nu weten.

Rutte erkende eerder al dat minstens één fout van hem ten grondslag ligt aan de al maanden durende discussie. In een debat op 15 november 2017 had hij geen herinnering aan de ambtelijke memo’s die het kabinet uiteindelijk dinsdag vrijgaf. De premier verklaart nu dat hij de dag na het novemberdebat de opdracht had moeten geven om te kijken of er nog formatiestukken zijn over de afschaffing van de dividendbelasting.

De oppositie was not amused, temeer omdat Rutte c.s. de vlucht naar voren koos met de spin dat met de kennis van nu in de toekomst dit beter moet. Dat hebben we vaker gehoord.

De uiteindelijke motie van afkeuring of treurnis werd door de bijna voltallige oppositie gesteund, echter niet door de SGP. Zoals ook voor de CU, was het kabinet naar huis sturen voor hen een brug te ver. En passant werd in deze overweging het Bijbelse 9e gebod: ‘gij zult geen valse getuigenis spreken jegens de naaste’ over het hoofd gezien. Iets dat vroeger op mijn zondagsschool ook best wel vaak gebeurde.

Waarom christelijke partijen zo volgzaam aan de overheid zijn volgt uit Romeinen 13:1 dat over onderwerping aan de burgelijke autoriteiten gaat: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God aangesteld”.

Verder maken liefdevolle Bijbelteksten als “wie zonder zonde is werpe de eerste steen” (Joh 8:7) en “oordeelt niet opdat gij geoordeeld wordt ” (Math 7:1) het zicht op de politieke werkelijkheid wel heel beperkt.

Als iemand mij op de wang slaat keer ik niet mijn andere wang toe, maar mep nog harder terug. Niet erg Bijbels maar je komt er veel beter mee weg.

 

You Might Also Like