Opinie

Uitslag WIV (Sleepwet) Referendum

De uitslag van het referendum is duidelijk, een meerderheid is tegen.  Ook is te zien dat de opkomstdrempel door het samengaan met de gemeenteraadsverkiezingen ruim is gehaald. Door dat het samen met de gemeenteraadsverkiezingen was is er duidelijk te zien dat landelijk er bijna even veel belangstelling is voor het referendum als voor de gemeenteraadsverkiezingen. dit is inmiddels ook in de 1e kamer doorgedrongen waar de experts hier op gewezen hebben (zie videoverslag van de expert meeting). Over het raadgevend referendum is  het laatste woord nog niet gesproken. In de toekomst zien we nog steeds mogelijkheden voor nieuwe acties.  Ook na de afschaffing van deze wet zal er nog een korte overgangsperiode zijn waarin er nog steeds aanvragen mogen worden gedaan. De minister geeft nu in ieder geval aan dat ze iets met de uitslag gaat doen. Wat is nog niet duidelijk…

You Might Also Like