Opinie

State of the Union 2017. Jean Claude Juncker schetst een Europese staat.

 

Om een staat een staat te noemen zijn nodig

 • Een afgebakend territorium
 • Een volk
 • Een effectief overheidsgezag.

In de State of the Union 2017 in het Europese Parlement schetst Jan Claude Junker (filmpje hier boven) de koers die Europa moet gaan varen. Hij somt een aantal dingen op die, als het aan hem ligt, in de komende jaren werkelijkheid worden. Grootheidswaanzin richting een EU staat? Juncker licht dat toe, hieronder wat citaten zonder interpretatie.

Een afgebakend territorium: 36:33 De Europese buitengrenzen (Schengen). 40:30 Uitbreiding  van de unie

Een Volk: 24:14 De Europeanen/  24:00 Noord afrikanen.

Een effectief overheidsgezag door middel van:

 • 37:20 Het voeren van een verplichte gezamenlijke munt : De Euro, de Europese monetaire unie  (EMU). Alle lidstaten verplicht aan de Euro.
 • 44:25 Het heffen van belastingen: Europese minister van financiën (thans de vice president)
 • 38:16 en 44:10 Banken toezicht/ financieel toezicht :  Europese Centrale bank ( ECB/ESM)
 • 39:00 Gezamenlijke normen en waarden onderschrijven.
 • 39:20 Het heffen van sociale premies: Het gelijkschakelen van de sociale standaarden  binnen Europa  (onze pensioenen zijn  al in handen van Brussel).
 • 46:10 Een Europese veiligheidsdienst welke gegevens tussen de Europese (geheime) diensten moet gaan delen.
 • 46:50 Een openbaar ministerie (OM).
 • 47:42 Monopolie op geweld behoeft een Europees leger (Defensie Unie)
 • Implementatie van wet en regelgeving, behoeft tal van normerings instituten vanuit de EU
 • 54:01 Een EU president als staatshoofd.

Een Europese Staat.

Een staat is pas een staat wanneer deze soeverein is, wat inhoudt dat de staat het hoogste gezag heeft over zijn territorium. Het hoeft zowel intern (groepen van binnen uit) als extern (groep van buitenaf) geen autoriteit boven zich te dulden.

De EU heeft geen autoriteit boven zich. Het regeert zichzelf door de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie. Het Europarlement heeft hierin slechts een raadgevende en controlerende functie.

Dat kan, want de EU heeft de zeggenschap over veel basale Nederlandse wet en regelgeving. Zie artikel 4 en 5 van de Europese grondwet. Dit is dezelfde grondwet waar wij met grote meerderheid NEE tegen hebben gezegd bij het referendum in 2005. Toen al was te voorzien hoe deze grondwet in grote mate de soevereiniteit van alle Europeese lidstaten aantast.

Het associatieverdrag met Oekraïne waar we ook NEE tegen hebben gezegd is om de invloedssfeer en dus de buitengrenzen van de EU naar Rusland te verleggen. Na de val van de muur in 1990 is afgesproken is dat er een corridor zou komen van de Baltische staten tot aan de Oekraïne, waar nog de EU/ NAVO noch Rusland het voor het zeggen zou krijgen. Ook dat werd aan de Euro laars gelapt. En dan verbazing veinzen dat Rusland haar buitengrenzen wil bewaken. De puzzelstukjes vallen op hun plaats:

De WIV is nodig om informatie over te hevelen naar andere (Europese) Veiligheidsdiensten en dus om de  Europese Veiligheidsdienst te laten functioneren. Na een NEE van de Nederlandse burger ging deze gewoon door, er is geen  letter aan veranderd. Afgezien van het geen status hebbende inlegvel van beleidsnotities. Een volgende stap in de richting van een Europese staat.

Het verdrag van Marrakesh regelt de massa-immigratie. Noodzakelijk, want Europa vergrijst.

De(ze) EU (staat) heeft ook nog eens de neiging om alle anders denkende buiten de deur te houden want ‘de Extremisten (EU sceptische partijen) krijgen geen budget voor hun campagnes’.

Onderdelen van deze speech zijn al werkelijkheid aan het worden, een volgende halte kan het opheffen van de soevereiniteit van de lidstaten zijn. Kunnen we hier dan spreken oven een Europese staat? Deze staat is nog niet uitgeroepen, maar alle structuren liggen er wel. Dat roept vragen op als:

 • Welke Euro ministers volgen er nog, en wie gaat die controleren?
 • Gaat de voorgestelde minister Europese belasting innen, boven op de reeds zeer forse bijdrage?
 • Wie gaat dat Europese leger, Veiligheidsdienst en OM controleren en aansturen?
 • Kunnen wij überhaupt een Europese president gaan kiezen?
 • Op welke democratische wijze kunnen wij als Nederlands volk directe inspraak hebben op de besluitvorming in Brussel?
 • De Nederlandse  staat heeft een staat boven zich staan, de EU. Wat doet dit met de Nederlandse  soevereiniteit  en democratie?
 • Hoe autonoom en soeverein zijn we nu nog?
 • Willen wij dat de EU zich op deze manier ontwikkelt?

Een referendum over meer soevereiniteitsoverdracht naar de EU van de PVV sneuvelde in de 2e kamer.

Als de wet raadgevend correctief referendum wordt afgeschaft is er verder ook geen mogelijkheid meer om (raadgevende) referenda te houden over internationale verdragen. Het nationale parlement mag niet ongezien onze soevereiniteit uit handen geven. Wij confronteren op Plein en Binnenhof politici met hun besluiten. Ook wij willen de grondwet, de democratie en de rechtstaat bewaken tegen interne vijanden. Wil je helpen, meld je aan via het formulier op de site.

Zie De hoofdpunten van de State of the Union voor een uitgeschreven versie.

You Might Also Like