Opinie

Senaat debatteert dinsdag over Intrekkingswet, laat u horen

Democratie is te belangrijk om aan politici over te laten.

De Intrekkingswet inzake de Wet Raadgevend Referendum heeft, zoals was te voorzien, een lang staartje. Terecht, want het is een zoveelste stap voorwaarts naar het verleden. Immers de huidige referendumwet kan zomaar in de democratische afvalbak verdwijnen.
De Tweede Kamer stemde nipt voor de Intrekkingswet. In de Senaat hebben de coalitiepartijen (CDA, VVD, CU, ’66) en bijgestaan door de SGP, een kleinst denkbare meerderheid. Individuele senatoren mopperen over de belemmerende fractiediscipline en geëiste loyaliteit. Mordicus tegen zijn de SP, GL, PVV, PvdD, PvdA en 50+.
De uiteindelijke stemuitslag hangt dus op een of twee senatoren. Mensen die aan de keukentafel hun (klein)kinderen niet kunnen uitleggen waarom met zoveel haast een wet in de democratische kliko moet worden gedumpt. Gezond-verstand-politici dus die -evenals ’66- het advies van de Staatscommissie Remkes volgen inzake een Bindend Correctief Referendum

Er zijn twee urgente momenten:

  • Op dinsdag, 3 juli 2018 is er van 10.00-23.00 uur in de Senaat een megadebat over deze wet.
    Dan zal ook duidelijk worden of er een volgende vragenronde komt en de zaak over het zomerreces wordt getild, of dat een week later op 10 juli 2018 gestemd wordt.
  • Op woensdag, 4 juli 2018 treft, met als eiser de Stichting Meer Democratie, de rechter een mogelijke voorziening om het geëiste Referendum over de Intrekkingswet mogelijk te maken. Op 1 augustus is de definitieve uitspraak.

Dan zijn er de volgende opties:

  • de Senaat handelt democratisch door de Intrekkingswet af te schieten, en volgt daarmee 2/3 van de kiezers;
  • de Senaat stemt in met als bindende voorwaarde een referendum over de intrekking;
  • de rechter kent de eis van Meer Democratie toe: een wettelijk verplicht referendum. Recht kan logisch zijn;
  • de Senaat stemt in met de huidige Intrekkingswet. Dan wordt een buiten-de-kieswet volksraadpleging overwogen;

Voor het laatste zijn op de dag van de Provinciale Staten verkiezingen minimaal 8,000 vrijwilligers nodig. Giga, maar samen moet dat lukken.

Dinsdag a.s. zijn wij weer aanwezig op het Binnenhof, vanaf 8.30. Eerst posten we bij de drie ingangen naar  het Binnenhof om senatoren wijsheid toe te wensen. Om half tien nemen we zichtbaar plaats op de publieke tribune, een persoon blijft bij de hoofdingang om laatkomers, journalisten en vroegweggaanders op te vangen.

Ieder wordt dringend gevraagd ook aanwezig te zijn, zowel bij de opvang van senatoren als tijdens de debatten. Een geweldige steun in de rug van de oppositie. Daarnaast maken we de Intrekkingswet voor de vooralsnog terughoudende pers nieuwswaardig en geven reuring aan de broodnodige inhoudelijke discussie. Dit in de aanloop naar de stemming een week later of na het reces. Voor de aanwezigheid bij de rechter (Paleis van Justitie, Den Haag) geldt de oproep onverminderd. We versterken elkaar.

Geen stemvee, geen aandachtshoeren, geen publiciteitsopportunisten. Maar een statement dat onze democratie sneller afbrokkelt dan het ijs op Antarctica, zoals de MSM ons vertellen.

Wel zelf koffie en broodjes meenemen. En uw partners, vrienden en buren, die sleep je aan de haren er bij.

Niet vergeten: Deel dit op uw sociale netwerken.

You Might Also Like