Opinie

Militair vertoon bij Boerenprotest

Geachte burgemeester, beste heer Remkes,

Wij spraken elkaar eerder op het Binnenhof, toen in de aanloop naar het democratisch afschaffen van het democratisch referendum. Ik deed de pijnlijke voorspelling dat uw suggestie voor een bindend referendum al in de democratische prullenbak lag voor het was aangeboden. We weten het.

Het tweede Boerenprotest gisteren was een nieuwe eye-opener. Reden van de oprichting van het BurgercomiteNL is de zekerheid dat we afzakken naar een totalitair systeem. De drie grootste aanjagers daarvan zijn de destabiliserende Euro, de afnemende stabiele homogeniteit door ongecontroleerde Immigratie en de huidige Klimaatwaanzin. Alle drie leidend tot een totalitair opereren.

Zorgelijk, dat onderkennen ook nu de boeren, die nu ook nog een non-issue stikstofdictatuur krijgen opgelegd. Dat er geen NH3 probleem is maar slechts een teveel aan regelgeving en de evidente onkunde van beleidsbetrokkenen, behoeft hier geen betoog. Daar schieten wij u bij het gemeentehuis nog over aan.
Zo’n boerenprotest op zich behoeft begeleiding en de-escalatie. Daar bent u met uw politieoptreden met vlag en wimpel in geslaagd, een prima dag, ontspannen dienders en -voor even- tevreden boeren. Eigenlijk democratie zoals het hoort.
Wat niet paste in dit plaatje was militair vertoon. Met bijna twee jaar dienstplicht (€0,50/d, moderne slavernij) dacht ik een beter Nederland te helpen maken, toen tegen de Russische Beer. Uiteindelijk ben ik als dienstplichtig commandant afgezwaaid,  en kreeg later nog een extra ster. Ik heb mijn best gedaan voor het land, en met een gedegen technische opleiding des te meer recht van spreken.

Nu heb ik uit het Handboek Militair geleerd dat het leger en politie gescheiden machten zijn, met als tussenvorm de marechaussee. Dit om het risico van een militaire coupe te voorkomen. De taakverdeling was derhalve:
1. Civiele politie voor directe veiligheid van de burger en begeleiden van haar processen;
2. Marechaussee voor civiele grensbewaking, militaire politie en aanvulling op civiele politie;
3. Leger met militairen voor het verdedigen van eigen grenzen, beheersing van binnenlandse onlusten en actieve participatie bij nationale rampen. Later zijn daar buitenlandse missies bijgekomen.

Dit betekent dat het inzetten van het leger in welke vorm dan ook voor rustige democratische demonstraties een ongecontroleerde volgende stap is naar een totalitair systeem. Want daar hebben we het over, de bijl aan de wortels van onze democratie.

Uw beslissing derhalve was een onjuiste. Militairen horen in de kazerne, paraat om bij calamiteiten in actie te komen. Maar op geen ander moment dan dat.

You Might Also Like