Opinie

Meer Democratie vecht Intrekkingswet aan bij rechter

De Stichting Meer Democratie heeft op 20 juni 2016 de Intrekkingswet Raadgevend Referendum aangevochten, de kiezer is niet te dom om het te begrijpen. Feitelijk ligt hier de vraag of je een referendumwet mag afschaffen zonder daarover een referendum te houden. Nee, zeggen u en wij, maar met een truc denkt de Staat c.q. regering dit te kunnen omzeilen, door de eventuele Intrekkingswet met terugwerkende kracht in te laten gaan waardoor een referendum hierover niet kan worden aangevraagd.  Meer Democratie stelt dan ook:

“De argumenten van het kabinet zijn niet steekhoudend en zeer beperkt onderbouwd. De beweringen dat het referendum enkel een opmaat naar een bindend referendum is en dat kiezers niet begrijpen dat het om een raadgevend referendum gaat kloppen niet. Bij andere beweringen worden problemen ten onrechte aan het instrument an sich toegeschreven, terwijl dit het gevolg is van een specifieke context of weeffouten in de wet. Meer in het algemeen valt op dat het kabinet zich wel heel erg baseert op de enkele ervaring van het Oekraïne-referendum. In Nederland is er nog weinig ervaring opgedaan met nationale referenda. Op basis van één casus kun je natuurlijk geen conclusies trekken over de zin of onzin van het raadgevend referendum.”

Het expert panel, dat op verzoek van de Senaat op de Intrekkingswet haar licht  liet schijnen, noemde de intrekking een monstrum en refereerde aan inbreken in eigen huis en ongeloofwaardig. Zoiets als het baren van een liefdesbaby dat na vier jaar word uitgekotst omdat het niet zo leuk is als gedacht. Wel meldden de experts dat het -ook volgens de Raad van State- wel mogelijk was….

Daarover ging dus de zitting, mag je echt je kind weggooien en dat vervangen door een voorgehouden worst, of gooi je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt. Dat het kiezersbedrog is (immers D66 beloofde de kiezers dat het referendum heilig was) is voor een rechter dan weer van geen belang.

De rechter zal op 4 juli 2018, dus vóór de Intrekkingswet besproken wordt, een uitspraak doen (voorziening treffen) of de wet behandeld mag worden, en 1 augustus 2018 zal de definitieve uitspraak volgen. Wij houden u op de hoogte.

De pleitnota’s van zowel de Stichting Meer Democratie (MD-pleitnota-MD) en van de Landsadvocaat (MD-pleitnota-staat) zijn openbaar.

You Might Also Like