Opinie

Krimpende winden en uitlopende vrouwen

Als er iets onwenselijk gebeurde zei wijlen mijn haringvissende grootvader steevast “Krimpende winden en uitlopende vrouwen, daar is geen huis mee te houen”.

Een krimpende wind draait linksom over het noorden en zowel links als draaien belooft meestal niet veel goeds. Dat duidt op slecht weer en daar houden vissers niet van, evenals van uitlopende vrouwen. Ben je na zes weken op zee in met slavernij vergelijkbare omstandigheden een paar dagen thuis, wil je graag een vrouw in de bedstee.

Donderdag haalde bij de als clown afgeschilderde Boris Johnson (BoJo) een absolute meerderheid bij het tweede Britse Referendum over de Brexit, gestut door Nigel Farage. ’66er Kees Verhoeven had de Britten al eerder verordonneerd het eerste referendum over te doen, dat was immers vergiftigd door Fakenews waardoor de domme Britten misleid waren. Jawel, Kees van de club die in Nederland het bestaande democratisch referendum in de democratische afvalbak mieterde en Remkes met zijn advies over het Bindend Correctief referendum daar achter aan. Cynisch is dan dat de door ’66 gedomineerde NPO uren na het begin van de verkiezingen nog een nek-aan-nek race meldde, nepnieuws derhalve. Niets gaat NPO66 te ver.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat per eind januari 2020 het EU smaldeel. De noodlijdende whiskystaat Schotland sputtert nog dat voor haar onafhankelijkheid het EU subsidie infuus nodig is. Zoals overal in de transferunie.

Vrijdag bleef het nieuws uit dat de door Chili georganiseerde Mondiale Klimaattop in Madrid een succes was. Zondagavond meldde NPO66 dat het succes van de top was dat alle belangrijke besluiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar in Glasgow. Hoe zit dat?

Namens de EU liggen klimaatfantast Frans en klimaatfanaat Diederik op één pluche kussen met een klimaatorakeltje er tussen. Die vinden dat de EU de planeet moet redden door voor vele duizenden miljarden (=twaalf nullen) deze CO2 neutraal te maken. Immers, het groeigas CO2 is de enige boosdoener. De modellen voorspellen dat hierdoor de wereldtemperatuur met 0,02o minder stijgt. En als de hele wereld mee doet, wordt dat 0,2o. Oceaanstromen, planeten en kosmos, zonneactiviteit, waterdamp en methaan, jetstromen, exponentiële bevolkingsgroei, landgebruik, vulkanische activiteit, het telt niet mee. 97% van de wetenschap vindt dat, dus staat het vast. Nu hoor ook ik bij die 97% die weet dat het klimaat (lees de 30-jarige temperatuur van de troposfeer) voortdurend verandert en ook CO2 daar invloed heeft. Het verschil in inzicht betreft de vraag in hoeverre iets catastrofaal is, waarvoor dan weer geen enkele aanwijzing is.

Trump doet niet mee want heeft schaliegas, Putin, Brazilië en Arabië hebben teveel natural oil and gaz, China en India willen liever nog wat groeien en gaan voor kernenergie. En dus staat de EU alleen.

Dus ging de discussie over emissierechten. Rijke landen als West Europa stoten teveel groeigassen uit en kunnen daarvoor aflaten kopen van schonere armere landen. Zoals Polen, Roemenië, de Fiji eilanden en Afrika. Die krijgen dan dus geld en gratis groeigas met niets doen.

Dat vinden de rijke landen allemaal geen goed idee en zeggen gewoon Nee. Maar dat moet wel semantisch verpakt, anders wordt je aan de schandpaal genageld. En we weten nu, met de eerder genoemde uitlopende vrouwen is er geen huis is te houen.

Wie deze waanzin al begreep was Malthusin met diens An Essay on the Principle of Population (1798), de masochistische mens wenst onheil en dreiging. Zo leerde ik over alziende god en duivel naast mijn bed, wist van een komende atoomoorlog, modelleerde met de Club van Rome, beklom Mount Kenya voor metingen vanwege het ozongat, zag bossen een natuurlijke dood sterven (door monocultuur en luchtverontreiniging), bereidde me voor op een volgende ijstijd, en anticipeerde op de catastrofale komende opwarming door in leegloopgebied Bretagne land te kopen om oliepalmbomen en in vijvers tilapia te kweken. Gaf mijn kinderen een liefhebbende doch corrigerende tik omdat ze volgens de wet ook voor nobele doelen niet mogen spijbelen en hoor een volgend orakeltje zittend naast haar privé 1ste klas DB treincoupé vertellen dat de apocalyps echt waar is en ook nog mijn schuld.

Wat ik werkelijk zie is dat zorgen over het klimaat in toenemende mate gepaard gaan met (pleidooien voor) maatregelen die strijdig zijn met het wezen van democratie en rechtsstaat. Zoals een overmaat aan verboden en verplichtingen die vergaand ingrijpen in de levenssfeer en onze rechten en vrijheden bedreigen. Politici, activisten, belanghebbende bedrijven maar zelfs wetenschappers zeggen openlijk dat het klimaat te belangrijk is om aan de democratie over te laten.

Rutte meent dat treinen lopen op kolen maar die vindt wel meer. De NS beweert daarentegen dat deze voor 100% op groene stroom rijden, hetgeen bij onvoldoende wind en zon betekent het opstoken van bossen. Er is geen duurzame energie, mits je kernfusie bedoelt, en dat is weer ‘haram’, verboden. Resteert Nijpels’s opmerking dat de energietransitie een ‘feest voor de portemonnee is’. Sneu genoeg niet voor de mijne en niet voor de uwe.

Critici aanbidden niets en niemand. Vieren wel kerstfeest, het licht aan het eind der tunnel. De wal zal het schip altijd keren, maar met hoeveel zinloze schade……

Zinvolle kerst toegewenst.

You Might Also Like