Opinie

Junknieuws in EU wingewest Nederland

De retorische vraag of vrijheid van meningsuiting voor de EU een benchmark is, wordt geïllustreerd door het Assange protest. Zelfs de aanjager van het Pact van Marrakesh, de VN, vraagt om een menselijke behandeling. IS criminelen zijn in West Europa beter af.

Zo vertelde ex-Stas Mark Harbers tijdens het Marrakeshdebat dat migranten zielig zijn, terug willen keren naar hun land, zij dat niet kunnen zonder papieren, zij derhalve een identiteit mogen bedenken en hen daarmee een paspoort wordt verleend. Dank zij het Pact van Marrakesh kunnen zij dan terug keren.

Dan bedenkt de EU in haar fictieve strijd tegen de Russische Beer dat deze via trollenfabrieken zelfs de verkiezingen kan domineren De democratie hatende en inmiddels vervangen minister van BiZa Ollongren sloeg hierop aan en liet de Universiteit van haar Republiek Amsterdam (UvA) een duurbetaald rapport opstellen van 200 blz. Daarin staat een, door de twee onderzoekers blind overgenomen, tabel van het Vlaamse Hoax-wijzer met websites die -na enig logisch denken- als staatsgevaarlijk worden geoormerkt. Martin Bosma reageerde met de opmerking dat deze sites het wel heel erg ver hebben geschopt in de hiërarchie der Lage Landen. Opmerkelijk is dat de wetenschapssite Climategate.nl als zesde wordt genoemd. Je zou kunnen concluderen dat het wetenschappelijk aantonen van iets inmiddels ook al staatsgevaarlijk is. Zoals hier het frauduleuze van de tot de huidige klimaatwaanzin leidende hockeystick van het IPCC.

Dit rapport ligt nu als Kabinetsstuk bij het parlement, het is aan ex-militair en CDA minister BiZa Raymond Knops om dit te begeleiden.

Follow the money. De niet bestaande crisissen als de voedingsstof stikstof (NH3/NO+), Pfas-Teflon, het groeigas CO2, evenals eerder het doemRapport van de Club van Rome, het ozongat, de zure regen, de nieuwe IJstijd, de smeltende gletschers, het zijn bangmakerijen. Klimaat is zowaar een volgende religie met een heuse junior profetes, het totaal gesubsidieerde wetenschappelijk bureau IPCC, 97% van alle denkbaar relevante wetenschappers, en de Apocalyps van Johannes inclusief een catastrofale opwarming. En jaarlijkse conferenties waarbij straatarme Afrikaanse landen oververtegenwoordigd zijn. Zo zou al in 2000 de Noordpool drijfijsvrij zijn, zouden er in 2020 miljoenen klimaatvluchtelingen zijn en de zeespiegel met meters gestegen. Geen der rampen is uitgekomen, de globale temperatuur is sinds 1850 toen de industriële uitstoot significant werd, met zegge een graad gestegen. Waardoor we hier het klimaat van Bretagne nog steeds niet hebben. Stellen dat deze poging tot wanhoop zaaien een onderdeel is van de hang naar macht over een eigengereide ontkerstende bevolking, zou zomaar waar kunnen zijn.

Nu de echte problemen voor ons als inwoners van Europa, het afkalven van welvaart en stabiliteit:

  1. De Euro en daaraan gekoppeld de EU als transferunie. Hierdoor worden de noordelijke welvaart en de pensioenen afgeroomd en gaat naar minder presterende zuidelijke landen. Opkopen van waardeloze staatsobligaties als perverse prikkel voor een mankerend banksysteem heeft zelfs de gewenste inflatie niet gebracht.
  2. De massa immigratie, versterkt door de VN, welke weer wordt gedomineerd door het westen hatende landen. Deze immigratie ondermijnt de na WOII opgebouwde fragiele Europese homogeniteit. Het Pact van Marrakesh is hierin een onbegrijpelijke stap.
  3. De klimaatwaanzin met haar fascinatie voor het groeigas CO2, een frauduleuze theorie met bijbehorende modellen. Op grond waarvan het CPB -in opdracht van het kabinet- concludeerde dat een totaal CO2 neutraal of niet-antropogeen Nederland in 2100 een niet meetbare temperatuursdaling van 0,00004 graad tot gevolg zal hebben Kostenschatting €1000,000,0000 ofwel 1000 miljard. Bij een wereldwijde CO2 neutraliteit zal het effect iets van 0,2 graad zijn. Maar zelfs modellen kunnen het fout hebben, zien we keer op keer.

Ofwel een vergaande verarming en destabilisatie, maar vooral de noodzaak tot een totalitair systeem. Daar hoef je niet voor te kiezen. De Koning van Hongarije die collaboreerde met de Ottomanen bij het beleg van Wenen, zei ‘liever overheerst te worden door een ietwat tolerante Islam dan een absolute Spaanse Inquisitie’. Iets soortgelijks zou zomaar van toepassing kunnen op de toekomst van onze kinderen.

Assange is hiervan een voorbeeld, maar evenzo de UvA trollenfabriek van Ollongren. Dus Raymond Knops, kom er maar in.

You Might Also Like