Opinie

Hongaren afwezig in Marrakesh

In Marrakesh werd door de EU minus Hongarije een verdrag ondertekend met Noord-West en Centraal Afrikaanse landen (zonder Lybie, Algerije, Egypte en ook Turkije) over de regulering van immigratiestromen. Ook hier liet de EU weer geen eenheid zien.  https://gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Documents/pr180978a.pdf

In dit verdrag staat een stimulans tot migratie: Objective 3: Promote regular migration and mobility, especially of young people and women, between Europe and North, West and Central Africa, and within these regions. 

Nu is wel vaker gesuggereerd dat achter de stimulatie van migratie het idee schuilt om de teruglopende bevolkingsaantallen in Europa hiermee te compenseren. De vermeend benodigde arbeidskracht om de EU economie draaiende te houden en de zekerstelling van pensioenen zijn hierin leidend. Dat zit in punt Action 6: Encourage the establishment of exchange networks between vocational training institutes and employment agencies in Europe and Africa, in order to draw full benefit from the skills of young migrants and to adapt technical training to the needs of the labour market. Particular attention will be paid to activities targeting women and youth.

Het is geen nieuw gegeven, het versterkt wel de bekende EU wens om vakmensen op te leiden en in te zetten uit niet-Europese regio’s. Vraag is of we daar gelukkiger van worden, in ultra-extreme kringen wordt zoiets beschreven als de ‘omvolking van Europa’. Met name Oostblok landen zoals Hongarije en Polen hebben daar moeite mee, een volgende scheur in de inmiddels instabiele en zorgelijke EU. Onbedoelde maar ingrijpende neveneffecten, waarover het nationale orakel Cruijff iets zei van ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’.

Een andere vraag is of de kiezer zich dit soort verborgen agenda’s op 15 maart 2017 heeft gerealiseerd in het stemhokje. Wij vertrouwen al lang niet op de huidige representatieve democratie, en achten referenda een noodzakelijke aanvulling. Noem het een tussentijdse evaluatie van het beleid, mede omdat we van de slagkracht van het parlement ook op dit punt weinig mogen verwachten. Mocht over dit item een goedkeuringswet komen, gaan we een volgend referendum organiseren. Ook als onverhoopt de intrekkingswet wordt aangenomen door de Senaat, dan overwegen we een Kliko-referendum. Immers de overheid heeft willens en wetens een stuk democratie in de politieke afvalbak gedumpt.

Waar de overheid zichzelf buiten spel zet, gaan wij verder. Hoewel de wedstrijd in principe is afgelopen als het eindsignaal heeft geklonken, gaat deze in het supportershonk gewoon door. En daar zijn WIJ de uitbater…..

 

You Might Also Like