Opinie

VolksReferendum 20 maart 2019

De democratie van de publieke ruimte.

In reactie op het afschaffen van referenda willen het Burgercomité Nederland en Meer Democratie een Volksreferendum houden parallel aan de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019. En zoeken daarvoor minimaal 8000 vrijwilligers, waaronder u.

Op 10 juli heeft de Senaat ingestemd met het in grote haast afschaffen van het Raadgevend Referendum. Razend snel in vergelijk met wetgeving over b.v. kindbruidjes welke al negen jaar op zich laat wachten. De truc om de wet ‘met terugwerkende kracht’ in te voeren maakt ook nog eens een wettelijke Referendum hierover onmogelijk. De Raad van State (Donner, straks De Graaf)) verschuilt zich, en rechters achten zich niet ontvankelijk voor de eis van Meer Democratie om genoemd referendum af te dwingen. Hiermee heeft de overheid zich in al haar verschijningen buitenspel gezet. De rechterlijke en uitvoerende macht doen nu even niet meer mee. Het parlement daarentegen kan zomaar weer haar tanden laten zien.

De burger vanuit al haar geledingen is nu aan zet, zoals met het organiseren van een Volksreferendum. Een volgende stap van de mondige burger op het pad van haar eigen democratie. Een mondigheid die we al kennen van activiteiten als:

Het toetsenbord, de sociale media. Het internet is het medium bij uitstek om onderling meningen uit te wisselen, alsmede politici, pers en relevante opiniemakers te voeden. Om daarmee de overheid ononderbroken te kunnen toetsen op haar handelen.  Zoals ook onze partner Meer Democratie laat zien. Denk aan deelname op fora van politieke partijen en hun jongerenafdelingen, politieke actoren als GeenStijl en Joop, overheidssites, opiniebladen als Elsevier, kranten (Telegraaf, Volkskrant, NRC), radioprogramma’s als NPO Radio1, TV programma’s als Nieuwsuur en Late Night. Maar ook opiniestukken in meer alternatieve media als ThePostOnline, Meer Democratie en Burgercomite-EU

De Openbare ruimte. De vriendenclub Burgercomité Nederland manifesteert zich nadrukkelijk in de publieke ruimte, naast ondersteuning met flyeren, opinie sites en het participeren in debatten. Met name op en rond het Binnenhof worden kamerleden, ministers, beleidsmakers, spin-doctors, maar ook journalisten zonder aanziens des persoons geconfronteerd met hun handelen. Je moet hierbij niet de behoefte hebben om altijd aardig te worden gevonden, wel levert het geweldige vrinden en respect op. Dit werk vereist een grote parate kennis en enige brutaliteit, wat dan weer niet door iedereen op waarde wordt geschat.

Peilingen. Geven de meningen over gedrag en voorkeuren van groepen, met een referendum als ultiem sluitstuk.
Informele peilingen beginnen meestal als forumdiscussies rond een specifiek item, worden vervolgens aangezwengeld door ingetogen media als NPO en NRC of de meer uitgesprokenen als Elsevier, GeenStijl en Joop. Een volgende stap zijn dan de georganiseerde poll’s zoals de overheid, reclamebureaus, GeenStijl dat doen. Het zijn prima indicators, de response is veelal groot maar hebben geen duidelijke representatie. Hiertoe worden dan weer meer formele  peilingen gedaan door bureaus als Kantar Publicpeil.nl van Maurice de Hondde politieke barometer van Ipsos SynovateI&O Researchde Stemming van Een VandaagLISS panel en NOS .  Maar ook die verschillen nogal eens van elkaar. Voorbeeld is de staatscommissie Remkes welke het bindend correctief referendum promoot. Het Nationaal Kiezersonderzoek 2017 geeft aan dat 56 procent van de kiezers vóór een referendum is, het SCP meet 69%. Mede afhankelijk van de vraagstelling. Winst is dat circulerende meningen en internetstemmingen volgen snel worden geverifieerd en aangevuld. Dan blijkt b.v. ook dat 42% van de D66-kiezers de Intrekkingswet WRR resoluut verwerpt.

Volks-Klikoreferendum, maximale klus, minimale kosten

Een referendum is derhalve een ultieme volkspeiling, al dan niet bindend en/of correctief. De overheid heeft, door het democratisch raadgevend referendum in de democratische afvalbak (kliko) te dumpen, de burger exclusief gelegitimeerd een eigen referendum te houden buiten de Kieswet. Laat u niet in de maling nemen, ook het door de Staatscommissie Remkes gepromote bindend correctief referendum is nu al door  democraten (CDA, VVD, D66) en christenpartijen (CU, SGP) in democratische kliko gedumpt

Het op 20 maart 2019 te organiseren Volksreferendum wordt een megaklus op nationale schaal, voor-van-door de burger. Uitvoerbaar omdat de basis activiteit rond elk lokaal stembureau (plm 8000) plaats vindt. Wij geloven, nee weten, dat het kan omdat de burger dit zelf uitvoert. De democratie van de publieke ruimte, al zijn er apen en beren op de weg, nog meer critici en talloze toetsenbord-onverschilligen.

Legitieme representativiteit. Een Volksreferendum heeft geen wettelijke basis en kent ogenschijnlijk geen verificatie van de stemmers. Het is eenzelfde democratische stem als op het Maidanplein en in Catalonië, zij het vrediger en zeker niet gemanipuleerd. Verificatie van kiezers wordt ondervangen door het referendum te houden op de dag van een officiële verkiezing. De reguliere kiezers zijn in het stemlokaal al gescreend en worden bij het verlaten van een stemlokaal één-op-één gevraagd een Ja/Nee stembiljet in te vullen en als in het stemlokaal in de volgende ‘kliko’ te deponeren. Ook deze stemmen worden geteld en gepubliceerd.

Dit stemmen kan overal behalve in het stemlokaal zelf, dus ook in het gebouw waarin het stembureau is of anders vlak naast de deur. Immers ingevolge de Kieswet “borgen de gemeenten (slechts) dat  (…) in het stemlokaal geen activiteiten worden ontplooid die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.” Wel kan een burgemeester (m/v) met een beroep op de openbare orde -dus dreiging van chaos of geweld- een lokale activiteit belemmeren.

Om dit referendum uit te voeren zijn nodig:

  • Een grote publiciteitscampagne met gebruikmaking van de vele netwerken die toegang hebben tot welke media dan ook.  NPO-Radio1 bracht het nieuws als eerste.
  • Minimaal 8,000 vrijwilligers (één per stembureau) al ligt een veelvoud in de rede. Zij zorgen voor -en beheren- een kliko of ander afsluitbaar object en hun eigen lunch. Bij goed weer een campingtafeltje, stoeltjes en een parasol, bij slecht weer een tent, voertuig of een ruimte in het gebouw van het stemlokaal.
  • Crowdfunding om de stembiljetten te drukken, versturen, verzamelen en collectief stemmen te tellen. Dit vraagt een budget van minimaal zo’n €60,000, afhankelijk van hoeveel logistieke hand- en spandiensten zullen worden verricht door vrijwilligers.
  • Een handjevol IT experts om de uitslag digitaal in goede banen te leiden.

Gemeenten kunnen het Volksreferendum tegenwerken of ruimhartig faciliteren, vooral afhankelijk van de Gemeenteraad. Zo kan de beheerder een extra tafeltje binnen naast het stemlokaal plaatsen, een lunchpakket aanbieden en zelfs stembiljetten drukken. Zoals de demonstranten in Kiev eveneens bijstand van buiten kregen.

Vóór alles moet het een feestje van de democratie zijn. Vrijwilligers zijn vooral 50+ers die -actief en gepast recalcitrant- een dag in hun leven de echte democratie durven te zijn, en kritische jongeren met nu even tijd. Lokaal en regionaal gerekruteerd uit oproepen op sociale media, bij verenigingen, ouderengroepen, politieke partijen en in het buurtkoffiehuis.

We hebben het over een unieke gebeurtenis, door en van mensen die geschiedenis willen schrijven door op sympathieke wijze massaal een vuist of vinger te heffen naar een falende overheid.

Het Burgercomité Nederland zal hand in hand met Meer Democratie bij de coördinatie het voortouw nemen. Maar kan het niet uitvoeren zonder de hulp van de vele kanjers, die lobbyen, rekruteren, crowdfunden en ieder en z’n moeder er aan de haren bijslepen. Laat je uitdagen, niets doen is geen optie.

Waarover gaat het Volksreferendum.

Het vraag waarover het eerste Volksreferendum precies gaat is nog niet uitgekristalliseerd. Wel is er -puur voor de gedachtevorming- een uiterst prematuur lijstje:

  • Alsnog het wettelijk beloofde Referendum over de Intrekkingswet;
  • Het afschaffen van Dividendbelasting;
  • Het weglaten van zee- en luchthavens en non-regret maatregelen in de klimaatakkoorden;
  • Vluchtelingen in levensgevaar worden opgenomen;
  • De AOW leeftijd wordt terug gedraaid;
  • Noord-west Europa moet meer autonoom binnen de EU te kunnen handelen.

De wet dividendbelasting zou referendabel zijn geweest, de versnelde AOW verhoging was noodreparatie wetgeving, het tafeltjesklimaatakkoord onvolledig en u opgedrongen, en de huidige migratie een EU directief.

Disclaimer: Stel het Volksreferendum komt er niet.

Zo niet, dan zijn alleen al de gegenereerde discussies en publiciteit pure winst. Het gaat er om u als burger te betrekken, alleen daarom al denken we dat het Volksreferendum zomaar kan lukken. U kunt laten zien wat het individu kan betekenen, om daar deel van te zijn. Uiteindelijk bent u de ultieme baas van de overheid en niet andersom.

Ieder naar de kliko, doe eindelijk eens gek,

Demofoben hun hok in, met veren ende pek.

You Might Also Like