Opinie

Expert meeting intrekkingswet wet raadgevend referendum 1e kamer 27-03-2018, een verslag.

28-03-2018 zat Burgercomitenl.nl op de publieke tribune van de 1e kamer voor de openbare expertmeeting over de intrekkingswet van het raadgevend referendum.

Staatsrechtdeskundigen was gevraagd  of de intrekkingswet wel juridisch haalbaar is en of het allemaal volgens de wet is.  Politicologen en bestuurskundigen kregen de vraag  of de intrekkingswet  en het op deze wijze van handelen door het kabinet  wenselijk en naar de burger uit te leggen is.

In het kort kwam het er  op neer :

Ja het is juridisch haalbaar volgens de Staatsrechtdeskundigen. Want het lex psostereor beginsel http://www.wetrecht.nl/lex-specialis/ zou van toepassing zijn. Dit houd in dat nieuwere wetten altijd oude wetten kunnen uitschakelen. Maar het is “staatsrechtelijk afwijkend” en het schuurt aan de democratische beginselen.  Er werd een vergelijking gemaakt met het inbreken in je eigen huis. Met de vraag: Is dat in dit geval gerechtvaardigd? Het is moeilijk uit te leggen aan de burger dat de burger zich wel aan de wet moet houden en de wetgever niet.

De politicologen bevestigden de waarde van het referendum en raden de 1e kamer af om voor de intrekkingswet te stemmen. Dit omdat de intrekkingswet en de manier waarop de regering er mee om gaat niet hoffelijk is en geen toonbeeld is van behoorlijk bestuur. De kloof tussen burgers en politiek zou door deze kunstgreep allen maar groter worden. Er werd wederom een voorstel gedaan om de evaluatie van de wet in eerste instantie af te wachten, en de intrekkingswet op zijn minst referendabel te maken. Het zou de 2e kamer uitdagen om een betere uitleg voor deze wet te geven. 

Tegenstander (CDA ) gaf aan dat de burger met de WRR bedrogen uit was gekomen omdat het nu eenmaal niet bindend is. De wet zou  bij de burger de indruk wekken wel bindend te zijn.  Er werd toe gegeven aan het feit dat de uitslagen van de voorgaande referenda beiden indirect zijn genegeerd. Dit door juridische schijnconstructies aan de burgers voor te houden. ( De aanpassing van de Europese grondwet, en het inlegvel van het associatieverdrag met de Oekraïne ) 

De vraag van de PVV was: wat was dan wel het criterium om te zeggen:  “Het heeft niet gebracht wat er van werd verwacht”. Op basis van welke verwachtingen en van wie? Het antwoord hier op bleef in de lucht hangen.

Het was duidelijk te zien hoe senator Tom de graaf van D66 vlak voor het dankwoord aan de experts van  de zaal verliet!

Hoe het allemaal verder gaat horen we op 17-04 want dan start het voorbereidend onderzoek door de 1e kamer.  Meer Democratie  heeft een kort geding tegen de staat aangespannen om de intrekkingswet tegen te houden… Wordt vervolgd . Zie hier het video verslag:https://www.youtube.com/watch?v=Mp4L-3kLLxo&feature=youtu.be

Hou de pagina van de 1e kamer in de gaten.
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34854_intrekking_van_de_wet

You Might Also Like