Opinie

€1000 miljard kost het klimaat-energie verdrag.

Molens dienden voor het zware werk. De ros- en tredmolen draaiden op biomassa (slaaf, paard, os), bij wind- en watermolens maakte het menselijk vernuft een optimaal gebruik van de natuur mogelijk.

Het menselijke vernuft bracht dus een hogere levensstandaard, meer gezondheid, een langer leven. Maar ook een wereldbevolking die exponentieel groeit met een navenante groei van de economie en vraag naar energie. Nu zijn grondstoffen beperkt en daarvan is juist energie weer het meest nijpend. Een verbod op fossiele brandstof en kernenergie is dan ook niet verstandig. Afdwingen van up-cycling  van restproducten (cradl2cradl) daarentegen houdt de schaarse grondstoffen zo lang mogelijk in het gebruikscircuit. Verbranden of dumpen pas als men er echt niets meer mee kan. Maximaal hergebruik.

Fossiele energie is (nog) goedkoop. Reden dat China naast de inzet van kernenergie zo’n 1500 nieuwe kolencentrales bouwt en oude pimpt. Prima, als dat ook schonere centrales oplevert en het opstoken van mest en bossen wordt beperkt.
Fossiel (gas) en kernfusie (thorium-zout centrales) lijken het logische antwoord op de toenemende vraag en het afnemende aanbod, maar de EU verbiedt dat, en zet duurzaam in op de vermaledijde biobrandstof, windmolens en zonnepanelen. Maar de exploitatie van met name windmolens impliceert ook overproductie, energie die door de weersafhankelijke centrales niet kan worden afgezet. Het is dan logisch dat plaatsing hiervan is gekoppeld aan kostenverantwoorde fysieke opslag van die overproductie. Meer opslag betekent dan ook minder centrales. Probleem is echter dat substantiële fysieke opslag vooralsnog niet mogelijk is. Gekte derhalve, zeggen critici, en dat is voor de EU weer vloeken in de Groene kerk.

De rentabiliteit van windmolens omvat -naast de opbrengst uit exploitatie- de kosten. Zoals het plaatsen, de exploitatie, de stekkerdozen die parken aan het ‘grid’ koppelen, het onderhoud en vervangen van onderdelen, de verwijdering van de fundering (12m diepe betonsokkels en 30m diepe palen) en de recycling van staal en de composiet rotorbladen. Verder de groeiende belemmering van visserij en handelsvaart. En dan ook nog het beslag op ontwikkelingsgeld om de reeds gesubsidieerde afdankertjes naar een Afrikaans land te transporteren en aldaar weer te plaatsen.
Door de sterk fluctuerende productie van wind- en zonenergie zijn zogeheten back-up gascentrales nodig. Evenals de stekkerdozen en recycling worden de kosten hiervan niet in het u voorgehouden wind-zonneplaatje meegenomen. Deze worden bruusk neergelegd bij belastingbetalers die niet om deze gekte hebben gevraagd. De in China met fossiele brandstoffen gemaakte zonnepanelen hebben bovendien bij ons een te laag rendement, maar dat kan verbeteren.

Duurzaam is vooral duur. Het reële rendement van zowel zonnepanelen als windmolens is dus zo oninteressant dat geen investeerder er aan zou beginnen. Slechts door ruimhartige subsidies alsmede gigantische kosten buiten het plaatje te houden, worden exploitanten gemotiveerd. Evenals Sinterklaas bestaat subsidievrije duurzame nieuwe energie in de EU dus niet. Wel strooit de overheid met loze beloftes, subsidies en gefilterde informatie (NOS), en kan ook niet anders dan de burger geld afdwingen. Mijn elektriciteit kost nog geen €0,06/kWh, de rest zijn de stekkerdozen, bezorgkosten en heffingen. En daaroverheen de BTW, ook over heffingen. Wind en zon zijn gratis en dus wordt deze ‘nieuwe’  energie als een koopje verkocht. Toch vertelt mijn energierekening een geheel ander verhaal.

We gaan op zoek naar veilige, duurzame en betaalbare alternatieven. Met eerlijke voorlichting en vrij van politieke manipulatie. Zoals als ook uitgelegd in “The Uncertainty has Settled” van Marijn Poels.
Dus niet de absurditeit van biobrandstof uit voedingsmiddelen of landbouwgewassen. Dat is diefstal van voedsel.
Ook niet de absurde kapitaalvernietiging door afsluiting van zowel het gasnetwerk als veelal nieuwe en schone kolencentrales.
Niet suggesties dat met oude autoaccu’s het opslagprobleem zelfs maar ten dele opgelost kan worden. Of afgedankt frituurvet als groene diesel gebruiken. Of bossen opstoken. Zoiets heet downgraden en is volksverlakkerij.
Energietransitie en beperking van CO2 zijn slechts twijfelachtige deeloplossingen in een groter geheel. Het nadenken hierover is een goede zaak, er is een energievraagstuk  en het milieu wordt ernstig bedreigd. Maar met de foute argumenten de mens verarmen, dat werkt uiteindelijk als een boemerang.

Primair is het beperken van consumptie vanuit zelfreflectie. Reken mensen af op hun verspilling en niet door het spekken van de staatskast met heffingen of door Schiphol semantisch de lucht in laten vliegen. Grondstoffen gebruiken, hergebruiken en vooral niet verspillen.

Het klimaatprogramma is niet haalbaar. Men spreekt bij temperatuur -de virtuele bedreiging- over reductie van klimaatgassen, wetend dat het Planbureau heeft gesteld dat als alle landen geen CO2 meer uitstoten dit een reductie geeft van 0.14 °C. De bijdrage van Nederland hierin is 0.0005 °C. En dan ook nog gebaseerd op modellen die noch het verleden nog het heden hebben kunnen simuleren. Laat staan de toekomst. Dus waar gaat het over.

Over het ruimte en horizonbeslag hebben we het maar even niet, wel de kosten. Het energieakkoord (2013) gaat een kleine €100 miljard kosten, daar bovenop het klimaat-energieakkoord (2018) met warmtepompen en gasafsluiting een geschatte €200 miljard. Ga dat maar ophoesten.

Willen we op de huidige voet doorleven dan is -naast besparing en hergebruik- de way-out kernfusie (zoals thorium-zout centrales) in combinatie met piekopvang door gascentrales en waterkracht. Deze veelbelovende technologie is in de energiediscussies bewust buiten de deur gehouden. Thorium is vooralsnog veilig want zelfremmend bij calamiteiten en als buurtcentrale op kleine schaal te plaatsen. China en de VS lopen voorop in de ontwikkeling, de EU wil er nauwelijks over nadenken. Het is niet denkbeeldig dat we straks onze energieopwekking in het China van de mensenrechten moeten kopen. Of anderszins afhankelijk zijn van onkiese landen zoals nu met  de OPEC. Is dit echt wat we willen, geen kernenergie en fossiel.

Mocht overigens de historie gelijk hebben dan gaan we zomaar naar een volgende ijstijd. Dan zijn de rapen echt gaar.

You Might Also Like