Opinie

Democratie nu en in de toekomst.

Na het afschaffen van  het Raadgevend referendum blijven er niet veel democratische middelen meer over voor de burger om de politiek te corrigeren.  Wie kan er dan nog  namens de burger spreken? De opties op het moment zijn:

 • Verkiezingen eens in de vier jaar

Hiervan is recent aangetoond dat bijna alle verkiezingsbeloftes na de verkiezingen worden gebroken of verbogen.  U kunt niet bij de verkiezingen aangeven welke voorkeur uw kabinet heeft, wie u als premier wil en wat u de belangrijkste punten vind. De politici hebben namelijk lak aan uw mening, anders zouden ze de uitslag van raadgevende referenda uitvoeren en te raden gaan bij Gijs Rademakers van het eenvandaag opiniepanel. De koning heeft geen invloed meer op de formatie. Het is de 2e kamer die op dit moment zichzelf formeert en zelf een informateur aanwijst. Kortom de slager keurt zijn eigen vlees. Er is dus na de verkiezingen geen enkele controle meer over het formatieproces en het bestuur van Nederland. Ook al is dat maar met de meerderheid van een zetel. Zo als we zien kan de kamer de regering niet controleren omdat cruciale informatie wordt achtergehouden. Verzoeken om informatie aan ministers worden vertraagd of achter gehouden. Debatten verworden tot monologen. De betreffende Minister doet een  verkooppraatje over de desbetreffende wet volgens een spindoctor of mediatraining. Deze Minister  geeft vooral geen antwoorden en wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af. Daarna ontraad hij /zij vervolgens bijna alle moties van de kant van de kamer. Welke invloed heeft de kamer nog op de besluitvorming?  De vraag is dan ook in hoeverre de oppositie een vuist kan maken.

 • Het burgerinitiatief

Er is nog de optie tot een burgerinitiatief. hierbij moeten voor inspraak in de 2e kamer er 40.000 handtekeningen worden verzameld. Het voorstel moet dan wel voldoen aan de volgende punten:

 • Uw voorstel is nieuw; de laatste twee jaar is het onderwerp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest.
 • Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist, dus over een kwestie die de rijksoverheid en níet een andere overheid aangaat en géén privékwestie is.
 • Uw voorstel mag niet in strijd zijn met in ons land diepgewortelde normen en waarden.
 • Uw voorstel gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz

 • Het verzoekschrift 

Ook kan er een verzoekschrift worden ingediend als u vind dat de regering ergens een verkeerde beslissing over heeft gemaakt:

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/verzoekschriften

 • Publieke inspraak bij ronde tafelgesprekken

Verder is er een nieuw initiatief! Het publiek kan bij deze bespreking van dit ronde tafelgesprek ook vragen stellen:

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/rondetafelgesprek-ondermijnende-criminaliteit-publiek-kan-vragen-stellen

 • Zelf politici aanspreken

Als er belangrijke onderwerpen op de agenda staan gaan er vrijwilligers van burgercomité Nederland naar het binnenhof om politici direct aan te spreken. Hoe meer we dit doen hoe meer impact dit heeft. Een andere optie is het zelf contact opnemen met parlementariërs. Er staat  een lijst online waar alle tweede en eerste kamer leden op staan. Klik op de naam van het raadslid en de naam en het e-mailadres komen tevoorschijn. Via deze weg kun je ze ook zelf benaderen. Bel anders het partijbureau van de desbetreffende partij en en stel je vraag. Politici moeten verantwoording aan de burgers afleggen! Politici moeten stemmen zonder last of ruggespraak. Zo staat in de wet.  De zogenaamde partijdiscipline is dus in ogen van de wet illegaal! Ieder parlementslid moet zijn eigen oordeel kunnen vormen en moet zijn eigen wil kunnen uitspreken. Spreek politici hier op aan.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden

https://www.eerstekamer.nl/alle_leden

Er zijn nog andere wegen te bewandelen:. We kunnen een nieuw democratisch middel voor en door burgers maken.

 • Wetsvoorstel indienden voor een bindend referendum

Er gaat volgens de commissie Remkes (politieke vernieuwing) weer een wetsvoorstel komen voor een bindend referendum. Ja het bindende referendum wat  persoonlijk door Rob Jetten van D66 ten grave werd gedragen. Hij heeft dit toen nog als onbekende nieuwkomer gedaan om kopstuk Alexander Pechtold uit de wind te houden. Het probleem met het bindende referendum is dan wel het zelfde als met het oude voorstel: Er is geen 2/3 meerderheid voor een bindend referendum in 1e en 2e kamer over een periode van 8 jaar. Deze is nodig voor het veranderen van de grondwet. VVD,CDA,CU,SGP, PVDA en op cruciale onderwerpen ook D66 ( geen bindende referenda over: EU wetgeving, Begroting, Koningshuis en internationale verdragen)  zijn inmiddels allemaal tegen het bindende referendum. Volgens insiders wordt het bindende referendum gezien als een aanval op de macht van de parlementaire democratie. Dus is dit voorstel is voorlopig niet haalbaar.

 • Het volksreferndum

Zie artikel elders op deze pagina. Het opzetten van stembureaus door vrijwilligers die de stem van het volk peilen over belangrijke onderwerpen. Hierdoor kunnen we ook politici laten zien dat er een bewuste stroom van kiezers is die wil laten zien wat ze willen met nederdalend en die hun stem willen laten horen. Hierbij is de opkomst en organisatie van groot belang.

 • Het vormen van een burgerlobby

We vormen een burger lobby. Er is op het moment geen lobby die de wensen van de burgers behartigd. De burgerlobby zou moeten bestaan uit een klein bestuur die middels een online platform waarneemt wat er in de maatschappij leeft en waar behoefte aan is. Deze behoeftes worden dan gebundeld en  vervolgens gecommuniceerd naar de politieke partijen. Deze boodschap gaat dan vergezeld van een petitie met meer dan 40.000 handtekeningen. Als het gaat om een nieuw onderwerp zal de aanvrager worden uitgenodigd en wordt er een burgerinitiatief aangevraagd. Als het gaat om bestaande onderwerpen zal het doel zijn om een coalitie van partijen te vormen die dit initiatief samen in de 1e en 2e kamer gaat dragen. Hoe meer handtekeningen er zijn hoe krachtiger onze boodschap zal overkomen. basis is wel dat het initiatief positief opbouwend moet zijn en iets toe te voegen heeft. Klagen kunnen we allemaal. Maar iets opbouwen is iets heel anders. Op deze manier worden wij een grote politieke barometer. Ons succes hangt daar bij af van onze omvang. ook kan er via crowdfunding geld worden ingezameld om campagnes te organiseren. Mee doen? Meld je aan via het aanmeldformulier. Zo creëren we een actieve burgerlobby die de politiek weer levend maakt. We worden samen  het grootste burgerparticipatie initiatief van Nederland! We worden een spreekbuis die samen met andere organisaties een actieve kern van vrijwilligers vormt. Hier bij zal onze coalitie iedere keer verschillend zijn. Maar het gaat er om dat we gelijkgestemden vinden  die meewerken aan een democratischer Nederland buiten de gevestigde partijen om.

 

 

You Might Also Like