Opinie

De verenigde staten van Europa een utopie

The final countdown van Europe is als lied een klassieker. Het is echter ook ideaal van toepassing op hetgeen ik vurig hoop, namelijk het uiteenvallen van de Europese Unie, of laat ik het keuriger omschrijven: het terugkeren naar een verbond tussen soevereine volkeren met enig economische verbondenheid. En ja, dat betekent dat de huidige Europese Unie afgeschaft kan worden, zodat de soevereine volkeren van Europa weer vrij zullen zijn om opnieuw een economisch verbond aan te gaan wanneer zij dit wensen. Maar misschien is er ook wel een “EEG 2.0” nodig waar niet enkel handel als verdrag centraal staat maar een samenlevingsverdrag eens de maat gaat worden…

Over het ontstaan van de Europese Unie is een hoop gezegd en geschreven, en het is niet nodig dat allemaal aan te halen. Het is ook bijna ondoenlijk om alles bij te houden de Europese Unie is een complex bolwerk geworden. Het staat te ver van ons af, het is voor ons “gewone burgers” (zoals wij door de “ongewone burgers” genoemd worden) gewoon een te groot en onbereikbaar instituut geworden.

Voor diegene die vooral een lezing verwachten over de oprichting van de Europese Unie, is  hier een link geplaatst. Typerend eigenlijk weer dat de wikipedia pagina over dit onderwerp dichter bij de waarheid zit dan de verhalende pagina van de Europese Unie zelf.

Mede aan onze eigen minister van buitenlandse zaken ten tijde van de tweede wereldoorlog, Eelco Nicolaas van Kleffens, hebben wij het ontstaan van de Europese Unie te danken. Delen van de Nederlandse regering in Ballingschap waren voorstander van een vergaande samenwerking in Europa hetgeen zou moeten leiden tot een verenigde staten van Europa. Ook de Belgische regering in ballingsschap was hier grotendeels voorstander van. Dit alles overigens tot groot verdriet van koningin Wilhelmina, die liever zag dat ons soevereine land de banden met de kolonien aanhaalde. Ook in London werd de basis gelegd voor een kleine proef- EU, de Benelux.

De Benelux werd indertijd door velen gezien als niet alleen een nuttig samenwerkingsverband maar ook als een proeftuin voor een vergaande samensmelting van landen in Europa. En voila, in het heden zien we dat de Benelux een eigen juridisch systeem heeft, inclusief een hof, een douane- en een monetaire unie, en zelfs een eigen parlement heeft waar niemand op mag stemmen en waar ook bijna niemand ooit van gehoord heeft. Zie hier enkele gelijkenissen.

Europa indertijd verrees uit een oorlog, het moest opnieuw worden opgebouwd. Wat was nu een mooiere gelegenheid om een nieuw Europa in te richten, met eeuwige vrede, en rijkdom voor allen.Het  was vast de gedachtegang van de diverse initiatiefnemers van de vergaande latere samenwerking, onder wie de Nazi regering van Dönitz. Ja, inderdaad er werd met de Nazi’s gesproken over een Europa van na Hitler

Schokkend eigenlijk om te lezen hoe er voor ons gedacht en bepaalt  werd, hoe weinig er eigenlijk rekening mee werd gehouden wat de bevolking van de Europese landen wensten. Later is het niet heel veel beter beter geworden. De verenigde staten  van Europa (EU) is tot een kansloze missie geworden. Het bolwerk vertoont scheuren er is onmin onder de zich zelf benoemde bestuurders/commissies er is totaal geen eenduidigheid, iedereen speelt de grote leider en niemand heeft grip op de al maar bier wordende collega burgers. De kracht van de eigen culturen en diversiteit van alle landen welke op het continent van Europa liggen blijken krachtiger te zijn, dan wat men op papier had ingecalculeerd. De verenigde staten van Europa het is een utopie.

 

You Might Also Like