Opinie

De hoofdpunten van the EU state of the union 2017 .

In september 2017 deed Jean claude Junker zijn Jaarlijkse state of the union speech. Hier onder de hoofdpunten uitgeschreven.

 1. 5:15 we hebben nu een kans, maar die kans blijft niet lang.
 2. 19:50 vorig jaar (2016) gaf Europa asiel aan 720.000 vluchtelingen.  Dat is 3x meer dan VS, Canada en Australië samen aan vluchtelingen hebben opgenomen.
 3. 19:40 (immigratie) Alle landen moeten verhoudingsgewijs even veel migranten opnemen (zonder landelijke besluiten).
 4. 20:06 Europa is geen fort en moet ook geen fort worden.Europa is geen fort en mag ook geen fort worden. Europa blijft het continent van solidariteit. Iedereen die vlucht voor geweld moet asiel kunnen aanvragen.
 5. 24:00 Uitnodiging voor het binnenhalen en onderdak bieden aan 60.000 vluchtelingen in Europa vanuit de regio noord Afrika.
 6. 24:14 Dit is een noodzaak wan Europa wordt ouder.  Dat is een andere rede om een legaal migratie systeem te maken. Dit is absoluut noodzakelijk. Dit is waarom de Europese commissie een voorstel heeft gedaan voor migranten om de vluchtelingen een paspoort te verlenen.
 7. Scenario voor 2025:
 8. 36:33 ( 1: uitbreiding Schengen )Om onze buitengrenzen te bewaken moeten we ook Hongarije en Bulgarije binnen Schengen  trekken. En Kroatië verdient ook toegang tot Schengen als aan alle criteria is voldaan.
 9. 37:20  (2: Munt unie) Als we willen dat de Euro het continent verbind in plaats van verdeeld dan moet het meer zijn dan een  munteenheid voor een kleine groep landen.  De euro is voorbestemd om de munteenheid voor de totale EU te worden.
 10. 38:16 (3: financiële unie/ banken unie) Als alle banken functioneren onder de zelfde regels dan moeten we alle lidstaten aanmoedigen om toe te treden tot de banken unie. Dat betekent dat we het gevaar in het bestaande bankensysteem moeten reduceren. Daar toe zijn een aantal criteria opgesteld waar aan moet worden voldaan die in 2015 zij opgesteld. We kunnen alleen en stabilisatiesysteem hebben als alle lidstaten hun huiswerk gedaan hebben.
 11. 39:00 (4: sociale unie) Als we een eind willen aan sociale fragmentatie. Moeten alle lidstaten de pilaren van sociale rechten hebben onderschreven.
 12. 39:20  (uitkeringen gelijk schakelen? ) De sociale zekerheid systemen  in Europa zijn onderling zeer verschillend. We moeten in ieder geval een onderlinge afstemming maken om aan te geven wat in Europa de consensus is wat wel en wat niet fair is.
 13. 40:30 (5: EU uitbreiding ) Er zijn een aantal lidstaten die in de wachtrij staan en di in deze etermijn nog niet zullen toetreden. Maar in de toekomst zal de EU meer lidstaten hebben. De onderschrijving van de normen en waarden die wij hanteren staan hoog op de onderhandelingsagenda. En dat is waarom Turkije van lidmaatschap is uitgesloten. Turkije zondert zich af van Europa. Turkse journalisten horen in de krant te schrijven en er dient een debat te zijn. Deze journalisten horen niet thuis in de gevangenis.
 14. 44:10: (6: Financiële stabiliteit)We hebben nu een ESM wat uiteindelijk uit moet monden in een groot Europees monetair fonds. wat moet worden verankerd in de Europese unie.
 15. 44:25 (7: EU minister van financiën) We hebben een Europese Minister van Economie en financiën nodig. Een minister die structurele hervormingen moet promoten. Hij moet de macht hebben over alle Europeese economische instituten en instrumenten en moet ingrijpen als een van de lidstaten in een recessie komt. Of in fundamentele crisis.  Ik roep niet op tot het creëren van een nieuwe post. Maar om efficiëntie redenen zou ik deze post toebedelen aan  de vice president van de Europese commissie. Deze minister moeten natuurlijk wel verantwoording afleggen aan het EU parlement. We hebben geen parallele structuren nodig. We hebben geen apart euro budget nodig. We hebben een sterk eurozone budget nodig binnen de bestaande EU budget.
 16. 45:55: (over het euro parlement) Ik zie niets in een separaat euro parlement. Het parlement wat er is is dit parlement het Euro parlement.
 17. 46:10: (Terrorisme bestrijding) De EU moet ook samen sterk staan in het vechten tegen terrorisme. De laatste jaren is er veel gedaan maar er moet nog veel meer gedaan worden als het gaat over grensoverschrijdende terreurdreiging. Daar toe roep ik op tot het opzetten van een onderzoeksorgaan voor het uitwisselen van informatie over terroristen en buitenlandse strijders automatisch word gedeeld door onze politie, strijdkrachten en  en veiligheidsdiensten.  (WIF / sleepwet?)
 18. 46:50: (EU OM) Ik geloof ook dat er een rol is weggelegd voor het snel op te zetten EU OM. voor het opsporen en vervolgen van grensoverschrijdend terrorisme.
 19. 47:00 (buitenlandbeleid ) De EU oet ook meer zichtbaar worden in het buitenland. Maar het moet zijn beslissingen sneller kunnen maken. Het wordt tijd dat we bepaalde zaken bij meerderheid gaan beslissen. Zo lang als er een unaniem besluit is door de Europese raad (van regeringsleiders). Dat zou ons werk efficiënter maken .
 20. 47:42: (EU Leger!!) In het veld van defensie is er meer nodig. Het opzetten van een Europees defensiefonds staat op onze agenda. Vanaf 2025 moeten we een functionerende defensie unie hebben. En de NAVO wil dat we daar over beschikken.
 21. 49:37 (On) Democratische vooruitgang)  Ik hoop dat de landelijke politiek partijen eerder aan hun campagnes beginnen dan in het verleden. Vandaag komt de Europese commissie met een voorstel voor regels over fondsen voor partijen en politieke stichtingen.  Het is niet de bedoeling om de kassen van de extremisten te spekken die tegen Europa zijn. Het geeft pro Europese partijen de mogelijkheid om zichzelf beter te structureren.
 22. 50:20 (Transnationale lijsten voor kandidaten ) Ik weet dat het idee omstreden is maar ik ben voorstander van transnationale lijsten voor de Europese verkiezingen. En ik zal proberen de voorzitter van mijn groep te overtuigen om dit voorstel aan te nemen. Want het leid tot meer duidelijkheid en democratie:
 23. 51:10 (Europese conventies)  We moeten ook nationale parlementen en en de lokale maatschappij bereiken. Er komen democratische conventies door heel Europa in 2018 . (nog niets van gezien ? U wel laat het ons weten )
 24. 54:01 Meer democratie is wat we nodig hebben.  Democratie zou voordeel hebben als we de presidenten van de raad voor regeringsleiders  en de Europese commissie samen voegen . Dit voorstel is geen aanval op Donald Tusk. Het zou transparanter zijn als Europa bestuurd zou worden door een kapitein in plaats van twee.

You Might Also Like