Opinie

De gele hesjes en de schreeuw om meer democratie. Hoe nu verder?

De gele hesjes bestormen Europa en belagen de elite en de gevestigde orde. Wat begon als en protest tegen verhoging van brandstoftaks in Frankrijk is overgewaaid naar andere delen van Europa. Maar mondiaal zijn er allerlei bewegingen in opkomst die het negeren van de wil van de burger beu zijn. Burgers die zien dat de macht is uitgehold door lobby’s van banken en de grote industrie. De geschiedenis herhaald zich keer op keer op deze planeet. Grote centralisatie van macht brengt altijd corruptie met zich mee. Er is in deze beweging geen eenduidige leiding en geen eenduidige stroming. Het is links nog rechts en wordt gedragen door vele lagen van de bevolking. Deze beweging staat veel zaken voor.  Maar wij van Burgercomité Nederland zullen hier inzoomen op het democratische gedeelte. Hiervoor zullen we de problemen die onder andere  de gele hesjes aanwijzen benoemen en een aantal oplossingen proberen aan te dragen. Daarnaast zal er een analyse worden gemaakt van wat het meest haalbaar is.

Probleem:

De democratie zo als hij nu is functioneert niet meer. Banken en multinationals bepalen door middel van Lobbyisten wat er werkelijk gebeurt. Eerst vanuit lobbyparadijs Brussel en op lokaal niveau in de parlementen van de lidstaten.

Oplossing 1: Voer het bindend referendum in 

Wat is hier voor nodig?

 • Een wetsvoorstel voor een bindend referendum wat nu in de 2e kamer voor ligt
 • in twee regeringsperiodes een van maximaal 4 jaar en bij een gewijzigde samenstelling van beide kamers  constant een 2/3 meerderheid steun  voor een bindend referendum in beide kamers voor een herziening van de grondwet.

Haalbaarheid

We hebben in 2016 nog gezien dat door : CDA, CU, SGP, VVD, D66,Groenlinks enPvDA, het bindend referendum in de tweede kamer  is vermoord. De leden van de initiatiefnemende partijen:  D66,PVDA en Groen Links  stemden op partijcongressen  voorafgaand aan de tweede stemming tegen invoering van het bindende referendum. Deze constructie is dus te instabiel gebleken. Als in de tussentijd er partijen zijn die intern ineens van mening veranderen  ben je de 2/3 meerderheid kwijt. Deze weg loopt dus in het huidige systeem dood. Daarnaast zal er in de komende jaren haast worden gemaakt met het opheffen van de soevereiniteit van de lidstaten.  (zie de stukken over de vorming van de EU staat. ) Er is dus niet veel tijd meer.

Oplossing 2: Directe democratische partij. 

Steun een directe democratische partij… Zijn die er dan? Ja ! Er zijn er zelfs meerdere!  De bekendste is Geen Peil. Daarnaast is er  StemNL  en Stemdirect. Dit zijn partijen waarbij de leden alleen stemmen wat de achterban wil. De wil van het volk wordt gemonitord via  een website. De Leden kunnen ten aller tijde op alle onderwerpen zelf stemmen of hun stem over laten aan een van de andere partijen per onderwerp.

Wat is hier voor nodig?

 • Voeg deze partijen samen en ga onder een nieuwe naam campagne voeren.
 • Ga opnieuw ondersteuningsverklaringen halen en begin bij de provinciale staten/ 1e kamer verkiezingen en bij de verkiezingen voor het Europarlement.

Haalbaarheid:

Zeker haalbaar  met inzet van burgers. Zodra er voldoende wil is bij de burgers komt dit vanzelf van de grond. Er zijn al meerdere pogingen geweest. Maar er was toen nog niet genoeg animo. De onbekende partijen konden gemakkelijk genegeerd worden. Of konden  in het geval van geen peil worden uitgeschakeld door ze als rechts te framen. Als er nu een nieuwe partij komt met het zelfde idee is er een goede kans dat het nu wel lukt. Het grote obstakel is het bereiken van het grote publiek zonder negatieve aandacht en de mainstreem media.

 

Oplossing 3: Haal  40.000 handtekeningen en dien een door een burgerdenktank opgesteld voorstel in voor bestuurlijke vernieuwing.

De oplossing moet dan wel binnen het bestaande stemsysteem vallen en worden gesteund door de meerderheid van de regering. Als het niet binnen het huidige systeem valt komen we terug op het probleem van oplossing

Wat is hier voor nodig?

 • Schrijf een plan voor bestuurlijke vernieuwing en leg dit voor aan het collectief.
 • Verzamel 40.000 handtekeningen.

Haalbaarheid:

Het is  niet duidelijk wat er na het indienen van het burgerinitiatief met de inbreng van het volk gaat gebeuren. Zeker te proberen, maar verwacht geen grote veranderingen.. Meerdere burgerinitiatieven zijn er al gepasseerd maar tot nu toe nog geen of weinig werkelijke verandering. Er komt wel een debat over op gang. Maar verandering is er nog niet. Er moet minimaal 50% van de 2e en 1e kamer voor een voorstel binnen bestaand kader zijn en anders 2/3 in beide kamers. Het probleem met politici is dat ze zichzelf noot weg zullen stemmen. Macht aan de burger is zeer impopulair in bestuurlijke kringen. Dit is wel haalbaar. Maar ik schat de inpakt hiervan minimaal.

 

Oplossing 4: Start een burgerpartij met maar een doel: Meer democratie. 

Er zijn al meerdere partijen door de tijd heen geweest die dit via het bestaande systeem hebben geprobeerd. Onder andere D66 in oude vorm. Er zijn nu meerdere partijen die het bindend referendum in hun partijprogramma hebben staan een een warm hart toedragen.

Wat is hier voor nodig?

 • Steun de campagne van : PVV, SP, Partij voor de dieren en Forum voor democratie  bij komende verkiezingen
 • stem op een van deze partijen : PVV, SP, Partij voor de dieren en Forum voor democratie

Haalbaarheid.

Het probleem met het partijen systeem is dat er sluipzenderwijze elementen in de partij kunnen komen die de partij een andere (interne)koers kunnen laten varen. Iedereen stelt zijn hoop dan op die partij. Maar die kan dan van binnenuit al helemaal zijn over genomen door lobbyisten of mensen uit andere netwerken… Ik heb tot nu tot ook vanuit deze hoek geen fundamentele verandering van het democratische systeem gezien sinds de opstelling van de kieswet 100 jaar geleden… De poppetjes veranderen en de boodschappen veranderen. Maar de plannen met (hogere)belangen gaan altijd voor!

Oplossing 5: Burgerlobby

Wat is hier voor nodig?

 • Richt een vereniging voor burgers op. Hou de contributie zo laag mogelijk en geef ieder lid stemrecht. Vergader zo vaak mogelijk. Stem onderling over zaken die in de 2e kamer voorliggen of over voorstellen vanuit burgers. Voer onderling debat.
 • Vraag een lobbbypas aan.

https://www.tweedekamer.nl/contact_en_bezoek/lobbyisten

Haalbaarheid:

Zeker haalbaar. Voer bovenstaande punten uit en oefen intern druk  uit op de politiek.

Oplossing 6: Scheiding van politiek en bedrijfsleven. Geen falende bestuurders  meer die overstappen van bedrijfsleven naar  politiek en omgekeerd.

Het probleem is dat niet transparant is wie van de politici wel of niet in het bedrijfsleven actief is. Het is bijvoorbeeld duidelijk wie in de eerste kamer er allemaal nevenfuncties bekleden die in conflict zijn met hun onpartijdigheid. Weet u wie er allemaal op politiek benoemde functies hebben en  nevenfuncties hebben ? Wie staan er op de nominatie om naar Brussel gepromoveerd te worden?

Wat is hier voor nodig?

 • Er moet een  stop komen de mogelijkheid dat (falende) politici vanuit het bedrijfsleven baantjes aangeboden kunnen krijgen na dat de persoon in kwestie al dan niet beschadigd uit de politiek stapt. Het mag ook niet kunnen  dat een falende bestuurder vanuit het bedrijfsleven een politieke functie aangeboden krijgt. Dat moet stoppen!
 • Hoe? Door een toezichthouder op te stellen die er op toe ziet dat dit niet voor kan komen. Alle mensen die politiek of bestuurlijk gefaald hebben mogen nergens meer een bestuurlijke of politieke functie bekleden! Heb je gefaald in de politiek? Dan  ben je ook niet welkom op een bestuurspost in het bedrijfsleven en andersom.
 • Een voorstel indienen dat net als de scheiding tussen kerk en staat  strekt tot de scheiding van politiek en grootkapitaal om belangenverstrengeling tegen te gaan is een optie. Het is zaak om hier als burgers een initiatief wetsvoorstel te doen die hier op toe ziet.
 • Het is aan de burgers als burgerinitiatief  dit voorstel met 40.000  handtekeningen in te dienen.

Haalbaarheid:

Hoe zit het nu met de toezichthouders van de betreffende beroepsgroepen? Als iemand niet geclassificeerd is voor een bepaalde functie waarom mag hij of zij dan alsnog een functie in de politiek vervullen? Kunnen wij als burgers deze instituten nu al tot de orde roepen? En het is aan de burgers als burgerinitiatief  dit voorstel met 40.000  handtekeningen in te dienen. Voor alsnog schat ik de kans klein dat bestuurders zichzelf gaan beperken. Zie haalbaarheid oplossing 3.

 

Oplossing 7: Boycot grote banken en bedrijven.

Wees u er van bewust dat u niet met uw stempas stemt maar met uw geld. Bedrijven en banken kopen invloed of dwingen invloed af bij politici onder de noemer: Als wij failliet gaan stort het systeem in. En als jij een baantje in het netwerk wil dan zorg je dat we overeind blijven! Onder deze noemer hebben de bankiers in Nederland een Bail-out van de overheid losgekregen. Dit staat wat mij betreft gelijk aan chantage! Als je een slecht of ondeugdelijk product verkoopt hoort je  je bedrijf failliet te gaan. Maar niet als je een bank of grote verzekeraar bent? Vervolgens eisten die banken en bedrijven na de crisis wederom geen grenzen aan de bonussen. En zijn de vastgestelde quota deels of geheel al weer ongedaan gemaakt door andere financiële constructies. Vervolgens schrijven de grote banken en  bedrijven mee aan de coalitie onderhandelingstafel. Zij betalen voor het opstellen van rapporten aan universiteiten.  Deze rapporten moeten  er voor zorgen dat politici aan de burger verhalen verkopen als een voldongen feit:  Als we … bedrijf, bank of bestuurder(s) niet binnen houden gaat de NL economie kapot! En dat is wederom een vorm van politieke chantage! Bestuurders en politici zijn dus verkopers van leugens van deze banken en bedrijven geworden. Dit heeft dus niets meer met politiek te maken. De slager keurt zijn eigen vlees. De burger moet eisen dat er en betaal infrastructuur is waar geld uit blijft komen ook als een bak om valt.

 • Maak een centraal orgaan die hier op toe ziet en die de contante geldautomaten infrastructuur beheert. Elke bank kan vervolgens met deze beheerder afspraken maken over specifieke wensen. Dit hoeft zelfs geen overheidsinstantie te zijn. Ze moeten alleen de garantie geven dat er geld uit de muur blijft komen als er een bank failliet gaat. .
 • Op het moment dat iedereen zijn hypotheek aflost vallen alle schulden weg. Dan valt ook de macht van de banken weg. De macht om de regering te chanteren.
 • Het zelfde geld voor multinationals. Als we weer kopen bij kleine lokale ondernemers gaan de grote ketens ook failliet. Dat hebben we al gezien met verschillende ketens in Nederland. Dan hebben die ketens dus ook geen macht meer.
 • Dien voorstellen in voor het veranderen van het geldsysteem. Hier is al een volksinitiatief voor: Volg stichting  ons geld.
 • Wek je eigen energie op. Onderzoek nieuwe methoden voor het (lokaal)opwekken van energie.

Haalbaarheid.

Een instantie die de pinapparaten beheerd  is haalbaar en haalt al een hoop stres weg bij de klanten van de betreffende bank die minder dan 100.000,- op de rekening hebben. en is zeker haalbaar. Het boycotten van banken en bedrijven  is echter  een zeer onwaarschijnlijk scenario want de Nederlander is massaal gehypnotiseerd door reclame om bij deze ketens te kopen. Het nadeel  aan dit plan is dat deze banken en bedrijven alleen maar meer aan schaalvergroting gaan doen om hun kansen te spreiden. Dit zou dus een tegenovergesteld effect tot gevolg kunnen hebben. Het geldsysteem wordt al onderzocht. Er is recent een rapport over verschenen. Volg stichting ons geld en hun voorstellen. Aan geldcreatie door banken gaat de staat niet morren. Maar misschien komt er wel een deposito bank.  Er zijn veel mensen die hun eigen energie al opwekken. En niet alleen met zonnepanelen en windmolens want dat zijn achterhaalde technieken. Ga verder zoeken!

Oplossing 8: De mensheid moet los komen van zijn tendens naar hebzucht en macht.

De kern van het probleem is volgens mij dat wat je ook doet er altijd mensen zullen zijn die machtsbelust zijn. En of dat nu: Geestelijke macht, financiële macht, bestuurlijke macht of rijkdom  is dat maakt niet uit.

 • We zullen dus als mensheid collectief naar een hoger niveau moeten streven. Een niveau waarin bezit niet het hoogste doel is maar:  Samenleven in harmonie met elkaar en onze planeet .

Daar zullen we als mensheid een collectief offer voor moeten brengen. Tot die tijd zullen deze problemen zich voor blijven doen. Ieder mens heeft zijn zwakheden en is dus chantabel. Ik zie het allen niet in dat hier snel een oplossing voor gaat komen… De spirituele ontwikkeling van de mens is een lange weg.

Haalbaarheid:

Dit is een wel een  oplossing voor de langere termijn. Maar dit gaat zeker in het huidige tempo nog wat eeuwtjes duren…

 

 

 

You Might Also Like