Opinie

BCNL overweegt het VolksReferendum “Buiten-de-Kieswet-om”.

Het is nog niet duidelijk wat de Senaat gaat doen met de Intrekkingswet Raadgevend Referendum. De expert meeting hierover in de Senaat stemt hoopvol. De wet kan juridisch wel maar, benadrukten alle juristen, bestuursrechtelijken en politicologen, het is uiterst onverstandig en democratie ondermijnend om dit te doen. Met in het achterhoofd de drie toe nu toe gehouden uiterst succesvolle referenda. Het EU referendum, het Oekraïne referendum (GeenPeil) en het Sleepwet referendum (Amnesty, Lubach) waren geweldige dreunen. Temeer daar de polls het JA/VOOR kamp een grote voorsprong toedachten, de meestal terughoudende MSM dit prominent brachten en dat vervolgens met een grote trap de democratische kliko in kon. Het werd een Nee, al probeerde de VVD nog dat de niet-stemmers ook een stem moesten hebben en ’66 dacht zelfs dat blanco stemmers de facto voor-stemmers zijn. Cognitieve dissonantie, zoals we dat dagelijks ook bij onze regering zien. Miljoenen stemmen zullen nog in de politieke kliko verdwijnen.

Inmiddels is het vierde referendum over de Donorwet in werking gezet. Meer dan 35,000 handtekeningen zijn door GeenPeil ingediend, de aftrap voor de nu benodigde 300,000 handtekeningen voor het houden van dit referendum is op 5 mei  2018, precies 73 jaar na de bevrijding van de nazi’s.

Het Donor referendum kan theoretisch nog worden afgeschoten door de Intrekkingswet Wet Raadgevend Referendum met spoed door de Senaat te duwen. CDA, D66 en VVD zullen niets nalaten, christenpartijen CU en SGP houden weliswaar eveneens niet van referenda maar hebben vooral moeite hebben met orgaanuitname (#mijnlijf). Immers je dient op de dag des oordeels ongeschonden te zijn. De overige partijen (PVV, SP, GL, PvdA zo ook PvdD en 50+ na gevoelige missers) zijn tegen afschaffing. CU en SGP kunnen derhalve hett verschil gaan maken, samen met senatoren die eer en geweten boven partijloyaliteit plaatsen. Daarvoor moet je weer ballen hebben.

Het Afvalbak of Kliko Referendum

In afwachting van de stemming over deze ”Referendum Klikowet” werkt het Burgercomite Nederland aan een vorm van zowel Raadgevend, Amenderend/correctief en een Bindend referendum. Maar vooral aan een alternatieve vorm van het houden van referenda. In  geval de Senaat instemt met de Intrekkingswet van de Wet Raadgevend Referendum en de overheid zich daarmee buiten spel zet is er weer een stuk democratie in de politieke afvalbak (kliko) gedumpt. Dan is de burger zelf aan zet met een Volksreferendum waar niemand omheen kan. Wij zullen alles doen om dat van de grond te tillen. Het coördineren en faciliteren van zo’n Buiten-de-Kieswet Kliko Referendum dat fysiek (stembiljet) en digitaal (internetdingetje) kan worden uitgevoerd. Een mega klus. De majeure problemen hierbij zijn niet de financiering, niet de legitimiteit, niet het down-playen door de MSM, maar vooral het

  1. organiseren en aansturen van zowel de fysieke (stemlocaties) en internet (platform) stemfaciliteiten,;
  2. faciliteren en verwerken van de stemmen en
  3. voorkomen dat een kiezer meermalen zijn/haar stem wenst uit te brengen.

Bij internet stemcontrole denken we aan een DigiD-achtig iets met IP controle, bij fysiek stemmen aan legitimatie scannen. Een lastige uitdaging, naast de omvang van de operatie ook door het waarborgen van de privacy, waardoor veel IT werk moet worden verricht. Maar het kan, is uniek in onze vaderlandse geschiedenis en zet de BV Nederland-Informatieland op de kaart. Hoe mooi kan het zijn.

Voldoet dit Kliko Referendum aan de verwachting, is dit een volgende stap in de versterking van de democratische setting. Tenslotte, het is een volstrekt legaal gebeuren, weliswaar geïnspireerd door Catalonië maar daar had het moederland problemen met afscheiding. Dat is hier niet aan de orde.

De voorbereidingen zijn in gang. Vraag is nu of de Senaat gaat instemmen met de Klikowet.

You Might Also Like