Opinie

(VSE)EU staat in oprichting. State of the union 2018.

Net als vorig jaar een analyse van de satte of the union van Jean claude junker. Het beeld is als volgt: Deze toespraak borduurt voort op de speech van vorig jaar .Er zijn al veel punten van de vorige speech uitgekomen.

 • Alle lidstaten verplicht aan de Euro.
 • Het heffen van belastingen: Europese minister van financiën (thans de vicepresident Frans Timmermans?!)
 • Banken toezicht/ financieel toezicht :  Europese Centrale bank ( ECB/ESM)
 • Gezamenlijke normen en waarden onderschrijven.
 • Het heffen van sociale premies: Het gelijkschakelen van de sociale standaarden  binnen Europa  (onze pensioenen zijn  al in handen van Brussel).
 • Een Europese veiligheidsdienst welke gegevens tussen de Europese (geheime) diensten moet gaan delen.
 • Een Europees openbaar ministerie (EOM).
 • Europese Defensie Unie
 • Implementatie van wet en regelgeving, behoeft tal van normeringsinstituten vanuit de EU
 • Een EU president als staatshoofd.

 

De sleepwet (Wiv)  is nodig om de samenwerking met andere (geheime)diensten in Europa mogelijk te maken.  Door deze wet kunnen er ongelimiteerd allerlei gegevens met deze nieuw te vormen Europese inlichtingendienst gedeeld worden. Deze moest dan ook ongewijzigde doorgang vinden.

Er is al gestemd over een Europees OM. Hier voor is op 17 april 2018 in de eerste kamer een motie aangenomen voor de samenwerking met het EOM. Bron:  https://www.eerstekamer.nl/eu/motie/motie_duthler_vvd_c_s_over_4

Het Europese Defensie unie is binnenkort aan de beurt.  Zie 20:30..   Ook in Nederland zijn voorbereidingen hier voor in volle gang https://www.eerstekamer.nl/eu/trefwoord/europees_defensie_actieplan Er wordt in de speech ook aangedrongen op het nemen van besluiten over deze defensie unie voor de verkiezingen van 2019

En er zijn zelfs ook plannen voor een Europees politiecorps bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31538_goedkeuring_verdrag_tot deze wetsvoorstellen dateren van 2007/2008 en zijn al aangenomen! Voor het controleren van een staat is namelijk een politiemacht nodig.

Verder is de speech doordrenkt van de versterken van de soevereiniteit van Europa. Wat zal dit in de praktijk betekenen?? Meer soevereiniteitsoverdracht?  Zie rond 23:00

Europa wil nu de Euro als toekomstig betaalmiddel voor olie. Dit houd in dat hij indirect de Amerikaanse dollar onder druk zal zetten. De zogeheten petrodollar is zeer  belangrijk voor de economie van de VS. Europa wil dus een PetroEuro gaan introduceren met alle geopolitieke gevolgen van dien.

Junker geeft aan dat met een aantal voorstellen van de Europese commissie over immigratie er niet te marchanderen valt. Zie 28:50 : Onze voorstellen zijn goed bekend. Speciaal als het aankomt op vluchtelingen migratie moeten ze zo snel mogelijk worden aangenomen in ingevoerd !!

Er komen wel nieuwe voorstellen om de buitengrenzen van Europa te bewaken. Zie 30:00 en wetgeving voor het terugsturen van illegale immigranten. Maar vervolgens wordt er wel opgeroepen om legale wegen naar Europa te openen. Er wordt gezegd dat er gekwalificeerde immigranten nodig zijn . En als er voorstellen komen uit de commissie wat dit onderwerp betreft  dan dienen deze klakkeloos te worden overgenomen.

Hierna volgt een apart stuk over de toekomst van Europa en Afrika, Hier in wordt aangedrongen dat het tijdperk van ontwikkelingssamenwerking ten einde is maar dat er wel een enorm investeringsfonds wordt opgesteld van  44 miljard  om de economie van Afrika verder op gang te helpen. Er wordt ook gesproken over een vrij handelsverdrag met Afrika !!! Dat betekent niets anders dan: OPEN GERNZEN !!!!!!

En er is als klap op de vuurpijl wordt zo snel mogelijk besloten dat als het om buitenlands beleid en belastingbeleid gaat er in de toekomst geen landen meer zijn die in hun eentje een veto kunnen uitspreken. Alle besluiten zullen zo snel mogelijk met meerderheid van stemmen worden aangenomen!!

Er wordt gesproken over versterking van de euro en de eurozone. Wat dat precies voor implicaties heeft is niet duidelijk. Uiteindelijk zal dan het volgende punt moeten worden gerealiseerd een muntunie voor alle lidstaten. Maar ook dit zal gevolgen hebben voor de Euro als daar wederom zwakke landen gaan toetreden. Blijkbaar heeft Europa nog niet van zijn fouten geleerd en moeten de onderdanen de prijs daar voor betalen.

Al met al gaat het hier dus wederom om:

 1. verdere uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten.
 2. Minder democratische besluitvorming
 3. meer macht naar Brussel.
 4. De Europeese autochtone burger komt verder onder druk te staan.

De EU is op deze manier onderweg om een Verenigde staten van Europa te worden, met alle gevaren van dien.  Er zijn verder geen democratische hervormingen aangekondigd die de burger meer macht geven. De vraag is wanneer deze verenigde staten van Europa werkelijkheid gaan worden en wie en hoe deze dan bestuurd gaat worden.

Het slot is de verkiezingen van het Europarlement volgend jaar. Daar gaan we besluiten of we op deze manier verder willen met het Europese experiment of niet.  De keuze is aan u!

You Might Also Like