Opinie

Dividendbelasting: Er lagen memo’s op de onderhandelingstafel maar welke?

Als we de agenda  uit de openbare stukken kunnen geloven (zie afbeelding hier boven) Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/04/24/notities-1-m-4-bij-brief-over-dividendbelating lagen er wel degelijk stukken over de afschaffing van de dividendbelasting op de hoofdonderhandelingstafel. De vraag is welke.

De minister president zegt in het debat:

Bron:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D26724&did=2018D26724

Minister Rutte:
“Voorzitter, dank. Gisteren heb ik in het vragenuur als aftrap van mijn beantwoording al gezegd dat er naar mijn beste weten geen memo over de dividendbelasting heeft gelegen dat is uitgevraagd via de informateur of informeel, maar dat er natuurlijk wel teksten et cetera waren. Daarmee — dat heb ik gisteren in het vragenuur ook gezegd — is onbedoeld de suggestie gewekt dat er helemaal geen stukken over dividendbelasting ten behoeve van de formatie zouden zijn. Ik hecht eraan diezelfde inleidende opmerking hier te maken, omdat ik dat relevant vind.

De belangrijkste vraag is: klopt het wat ik zei op 15 november vorig jaar? Het antwoord wat mij betreft is: ja, dat klopte. Waarom klopte het? Omdat ik zei dat ik geen herinnering had aan die stukken. Kennisgenomen hebbend van die hele stapel, ben ik erdoorheen gegaan om te kijken of ik stukken herkende. Het antwoord is: nee, op één stuk na, waarvan ik elementen herken, omdat die als bijlage zitten bij het stuk van mijn partij. Dat stuk van mijn partij beoordeel ik echt als een ander stuk. Dat is een intern partijstuk, zoals ik ook vorige keer in het debat heb gezegd. Natuurlijk liggen er teksten die uiteindelijk in het regeerakkoord terechtkomen. Er wordt vanuit partijen gewerkt aan teksten. Er komen daar compromisteksten terecht. Dat zijn concepten. Ik heb toen gezegd dat dat altijd zo gaat. Het gaat om allerlei teksten in wording. Daar valt ook dit stuk onder. Dat vind ik. Je kunt er van mening over verschillen, maar dat vind ik. Dat stuk uitgezonderd, had ik geen herinnering aan stukken. Als ik nu kijk naar de hele stapel die aan de Kamer is verzonden, herken ik die stukken ook niet”.

Minister Rutte zegt hier dat hij de bovenstaande memo’s   niet gezien heeft. En dat hij  de coalitieonderhandelingen heeft gevoerd op basis van een interne VVD memo die gebaseerd is op bovenstaande stukken? Wie gelooft dat?Moesten Mark Rutte, Gert-jan Segers, Alexander Pechtold en Sybrand Buma het oordeel  over de afschaffing van de dividendbelasting  vellen in de coalitieonderhandelingen op basis van Interne memo’s van de VVD? Dat klinkt niet aannemelijk. Je wil als  onderhandelaar alle stukken op tafel hebben liggen om daar een goed onderdeel over te vormen. Je gaat niet tijdens de formatie een oordeel vormen op basis van een interne memo. Ik zou als onderhandelaar willen weten waar die interne memo dan op gebaseerd is. Dan kan ik op basis daar van overleg hebben met mijn achterban.

De vraag  is : Of de coalitiepartners Rutte,Buma,Segers en Pechtold zijn akkoord gegaan met de afschaffing van de dividendbelasting op basis van een interne VVD memo. Of Rutte,Buma,Segers en Pechtold hebben de memo’s wel gelezen aan de onderhandelingstafel. En als dat zo is dan liegen ze alle vier. Want ze hebben alle vier in het debat de aanwezigheid van deze memo’s ontkend.

Waarom stapte Halbe Zijlstra wel op na een motie van wantrouwen die niet door de gehele oppositie werd gesteund?  Wanneer neemt de premier zijn verantwoordelijkheid en stapt hij op ? Wat  moet er nog aan het licht komen? Helaas kunnen we de notulen van de formatiebespreking niet opvragen door middel van een WOB verzoek. Maar als dat wel kon hadden we dat zeker gedaan!

 

 

 

You Might Also Like