Onze visie op de EU

Wij zijn bezorgd over de huidige Europese Unie maar weigeren ons daar bij neer te leggen. Sterker, we hebben een onwrikbaar vertrouwen dat de Europese Unie op haar schreden zal terugkeren, waardoor Nederland weer een eigen herkenbare identiteit en soevereiniteit zal krijgen. Een identiteit welke die van voor het Referendum over de Europese Grondwet (juni 2005, 61,6% tegen) zal benaderen. Geen makkelijke opgaaf, wel een absoluut haalbare.

We vertrouwen rotsvast dat meer mensen gaan inzien dat het huidige Europa geen vrede en welvaart betekent, maar chaos, economische en maatschappelijke achteruitgang, en vooral onveiligheid. De blijde droom van verenigde volken die in vrede en harmonie er samen allen beter van worden is verstoord. We zien crisis na crisis, schendingen van privacy, instorten van financiële systemen en flirten met oorlogszuchtige buren. Alle kapitaal reserves zijn verdampt, Nederland strooit miljarden in de bodemloze put Europa, onderwijl draaien bij de Europese Centrale Bank de geldpersen. Meer fictief geld om waardeloze staatsobligaties van banken te kopen.

De Europese expansiedrift heeft het verre van brandschone Oekraïne bereikt, Turkije chanteert met vluchtelingen, Griekenland loog maar blijft miljarden innen, terwijl Frankrijk, Italië en Portugal dicht bij de afgrond staan. De voortdenderende trein hapert inmiddels, de passagiers zijn er niet gerust op, zand wordt gestrooid in de ogen van burgers die uit frustratie zand tussen de raderen gooien. Een scenario dat beelden uit het verleden oproept.

Onze (ongekozen) leiders zijn in paniek, Merkel is van haar voetstuk gevallen, niemand gelooft Hollande nog, Timmermans fantaseert er pathologisch op los, Schengen is door Oost Europa in de koelkast gezet, Groot Brittannië overweegt uit de EU te stappen. Juncker denkt dat een groter, centraler Groot Europa een oplossing biedt.

Wij zijn overtuigd dat het goed gaat komen, maar met een kleiner Europa waar landen hun autonomie terug hebben, waar op de eigen portemonnee wordt gepast. Waar burgers zich individuen weten en niet als Nazi domoor of Poetinvriend worden weggezet.

SBNL_EEGHet gaat ons om vrijheid en haar beleving in een autonoom land waar welwillende burgers mee bepalen. Waar mondige burgers zich gehoord weten.

Feitelijk willen we terug naar de situatie van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en wellicht van daarvoor. Wij weten dat onderlinge economische afhankelijkheid de beste garantie is voor vrede. Dat samenwerkingsverdragen een goede garantie zijn voor recht en efficiëntie. Maar we weten ook dat de mens zich het meest beschermd en veilig weet binnen de ‘eigen’ kleine groep ofwel clan.

Dat kunnen we realiseren door Europa opgedeeld te zien in vier economische blokken, te weten West Europa, Noord Europa, Zuid Europa en Oost Europa. Verbonden door sterke solidariteitsverdragen. De Euro als munteenheid verandert hierbij van betaalmiddel tot rekeneenheid. Elk land kan hierdoor zijn eigen monetair beleid voeren, waardoor inflatie weer mogelijk wordt. En landen met een zwakkere economie hun interne munt kunnen aanpassen. Zoals dat altijd is gegaan.

Dit is een ‘terug naar de toekomst’, maar zeker geen utopie. Het gaat offers vragen, en West Europa zal het enkele jaren financieel niet makkelijk hebben. Toch is het veel, veel beter dan de onvermijdelijk implosie van Europa, die allen in haar val meesleurt. Kiezen tussen twee kwaden.

SBNL_inMediaOnze eerste actie was –meeliftend met GeenPeil – met een tiental kompanen (v/m) vijf weken actief te flyeren om een Referendum Associatie Verdrag Oekraïne mogelijk te maken. Een eerste stap in velen. Inmiddels is de Stichting Burgercomite Nederland opgericht, met als doelstelling het ‘Stimuleren van Democratische Processen in een Niet-Politieke Setting’. Deze stichting is gelierd aan de denktanks Burgercomité-EU en het Forum voor Democratie (Thierry Baudet). De stichting zal ter verwezenlijking van haar doelstellingen -aansluitend op het Oekraïne Referendum- meerdere Referenda ondersteunen of zelf initiëren. De groeiende groep bezorgde burgers die zich als vrijwilliger aanmelden worden ingezet voor publiciteitcampagnes, acties en bewustwordingsprocessen.

We zijn met geen tien paarden te houden op weg naar 6 april 2016.

SBNL_weneedyou

 

 

 

 

Links:

Forum voor democratie
Burgercomite-EU
Media: Zweden ‘Rechtsstaat staat op instorten’.