Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief juni 2018 

 

Even in herinnering. In de aanloop naar het tweede succesvolle referendum (Oekraïne) meldden veel vrijwilligers zich aan bij GeenPeil. Vrijwilligers uit Den Haag en omstreken besloten een vriendenclub te vormen met verder reikende ambities. Hierbij zijn we politiek ongebonden, het zijn de doelen die tellen en niet de poppetjes. Dat betekent niet dat we geen voorkeuren hebben, juist politieke doelen zijn onze drive. Maar vooral wilden we de straat op.

De Stichting Burgercomite Nederland werd opgericht en met subsidie van de Kiesraad in het kader van het referendum actie materiaal ontwikkeld, lezingen gehouden en een muziekfestival in centrum Den Haag georganiseerd. De afwikkeling kostte veel inspanning, de pot was leeg, enkele leden verloren hun enthousiasme, ofwel we kakten een beetje in. Nog wel besloten we in een gelegenheidscoalitie het Sleepwet referendum op alle fronten te steunen. Hiertoe waren we actief op social media, we flyerden (op het Plein, de stations en winkelstraten, huis aan huis) en spraken politici aan. Natuurlijk waren ook wij euforisch over de uitslag maar het knaagde toch.

We hadden geen duidelijk eigen smoel. Terwijl we per definitie een groep zijn die ideeën van denktanks als Burgercomite-EU doorvertalen naar de openbare ruimte, de straat.  Kijken, luisteren, nadenken, aanvoelen, overleggen en dan actie volgens ons eigen plan. Daar is de laatste weken hard aan gewerkt, uitmondend in onze huidige acties en activiteiten. In grote lijnen zijn dat:

  1. Aanspreken senatoren specifiek op de Intrekkingswet, op het Binnenhof en via de media;
  2. Aanspreken 2e kamerleden en journalisten over actuele zaken, op het Plein, Buitenhof en in vergaderzaal;
  3. Handtekeningen Donorwet Referendum inzamelen op festivals, binnensteden, stations, drukke locaties en huis aan huis;
  4. Voorbereiden buiten-de-kieswet KlikoReferendum (in werking in geval Senaat instemt met Intrekkingswet);
  5. Actuele blogs/vlogs en op Website en Social media, onder supervisie van de Redactieraad;
  6. Pro-actieve communicatie via Social Media;
  7. Huiskamerbijeenkomsten, voorlichting en lezingen;
  8. Aansturen en inzetten vrijwilligers;
  9. Vormen van Gelegenheidscoalities met organisaties, bij specifieke acties;
  10. Evenementen zoals het eerdere muziekevent.

Inmiddels hebben we ons team versterkt met tekstschrijvers, vloggers, een redactieteam en een webmaster. Het redactieteam stelt een lijst van onderwerpen op, screent de aangeleverde artikelen en speelt in op de actualiteit.

Inmiddels heeft ook de Senaat ingestemd met de Intrekkingswet Raadgevend Referendum. CDA, D66, VVD, CU en SGP volgden als schapen hun herder. Tegen beter weten in:

Het politieke afvalbak (kliko) referendum.

Dus heft de overheid zich hiermee buiten spel gezet en is de burger aan zet met een Volks-Klikoreferendum waar niemand omheen kan. Een mega operatie met het coördineren en faciliteren van minimaal 8000 vrijwilligers rond de stemlokalen in Nederland. Wij zullen alles doen om dat van de grond te tillen, een ongekende klus met zowel fysieke (stembiljet) en digitale (internetdingetje) aspecten. Majeure problemen hierbij zijn niet de financiering (al is er minimaal €60.000 nodig), niet de legitimiteit, niet het downplayen door de MSM, maar vooral (1) Het organiseren van zowel de fysieke (stem locaties) en internet (platform) stemfaciliteiten, (2) het verwerken van de stemmen en (3) het verifiëren van de uniekheid van een stemmer. Op internet kan je immers kiezer meermalen een stem uit brengen. Dus zitten we op 20 maart 2019 bij alle 8,000 stembureaus. Bij internetstemmen denken we aan een DigiD-achtig iets met IP controle. Heel lastig waarvoor veel IT werk moet worden verricht. Maar het kan en is uniek in onze vaderlandse geschiedenis.

 

Steun ons daarbij, doe mee. Met uw enthousiasme, middelen en specifieke kennis.

                                         www.burgercomitenl.nl