Legitimiteit gemeenten nekt Volksreferendum

 

Volksreferendum buiten de Kiesraad

 

Geacht gemeentebestuur,

In het najaar van 2018 hebben wij u gevraagd om tijdens de verkiezingen met u mee te liften. Doel was om in reactie op het afschaffen van nationale referenda dit zelf te organiseren. Daarvoor hebben wij geen €20 miljoen op de plank liggen. Derhalve vroegen wij u een tafel met stoel, toegang tot het toilet en wellicht een kopje koffie. Meeliften met de reguliere stembureaubezetting. Minimale kosten, maximaal resultaat.

Het meeliften heeft alles te maken met de legitimiteit van een Volksreferendum. Als dan een deel van de gemeenten afhaakt vervalt deze legitimiteit.

Helaas bleek dit aanleiding voor een Babylonische spraakverwarring op nationaal en gemeentelijk niveau, versterkt door een wat tendentieus communiqué van BiZa-Kiesraad. Daarin stond overigens in de laatste alinea dat het initiatief gewoon rechtsgeldig is. Toch werden begrippen als stemlokaal, stembureau, stemlocatie en stembureaubezetting door elkaar gehaald, alsook de functionaliteit van een gemeente als cateraar.

De gemeenten die afhaakten gaven door de bank genomen een gemotiveerd antwoord, anderen meldden het kiesraadadvies te volgen (het kan, het mag maar hoeft niet) en weer anderen waren wat kort in hun reactie.

Vanwege de legitimiteit is besloten voor de verkiezingen van 20 maart 2019 het Volksreferendum niet te laten doorgaan, mede gelet op een slechte weersvoorspelling.

Resteert meewerkende gemeenten te bedanken voor hun empathie, andere gemeenten voor hun nette reactie en de overigen te enthousiasmeren voor het volgende initiatief van een Volksreferendum buiten de Kiesraad.

Samen maken we Nederland, aan de zijlijn mopperen is daarbij geen optie.