samensterkHet Bur­ger­co­mité-NL be­staat uit­slui­tend uit ge­heel on­be­taal­de vrij­wil­li­gers. U kunt ons werk on­der­steu­nen door mee te doen of een do­na­tie (€ of natura), elke bijdrage is welkom. Zeker met het oog op de ko­men­de cam­pag­nes.

Bank
Do­ne­ren kan naar ons bank ­re­ke­ning­num­mer:
NL33INGB 0007 1153 46 t.n.v. Stich­ting Burgercomité Nederland te Den Haag.

 

Crowd­fun­ding
Zodra wij een crowdfunding campagne opstarten vermelden wij dat ook hier. In elk geval kunt u ons ondersteunen via een donatie middels een bank overschrijving.

Uiteraard verantwoorden wij de inkomsten en uitgaven, daar zijn we een Stichting voor.

Veel dank na­mens alle vrijwilligers van stichting Bur­ger­co­mité-Nederland!