Opinie

Het Corona falen van Den Haag.

Pilot Bronovo Ziekenhuis als IC epidemisch Centrum

Er is een ziekenhuis, er is volop geld maar de bedden en bijbehorende zorg zijn verpatst. Dat is met name ook Den Haag aan te rekenen.

De afgelopen dagen kregen we weer een wake-up call:
1. Een onbekend virus als Corona CorV-19 veroorzaakt snel en onbeheerst een pandemie.
2. Door haar onbekendheid is de weerstand ertegen nagenoeg afwezig en dient opnieuw voor elk individu te worden opgebouwd. Dit vergt maanden en veel lijden onder kwetsbare groepen.
3. Een pandemie vereist draconische maatregelen en dito noodwetgeving.
Dan blijkt dat Nederland niet is voorbereid en een tekort heeft aan opnamecapaciteit, medische middelen, test potentieel en personeel. Door jarenlange uitholling van de zorg onder de vlag van efficiëntie. Duitsland blijkt dit minder slecht te hebben geregeld.

Deze noodzaak van calimiteitenopvang is weggepoetst. Een schrijnend en tegelijk hoopvol voorbeeld is het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Na fusering met het Westeindehospitaal en StAnthoniushove besloot HMC Haaglanden haar volledig functionerend Bronovo met Spoedeisende Hulp, IC, poliklinieken, laboratoria en verpleegafdelingen op te doeken. In plaats hiervan komt woningbouw op AA locatie. Verzet hielp niet, Den Haag applaudisseerde. Sterker nog, Den Haag stond voorop, zoals ook bij de verkoop van Eneco aan de Japanners en toucheerde €675 miljoen (675,000,000)
Nu hebben we een pandemie, CorV-19, een killer. En is er geen adequate zorg, want die is verpatst. Een nijpend tekort aan zorg, die weliswaar snel maar toch te langzaam kan worden opgeschaald.

Maar ook Den Haag liet haar oren hangen naar zowel het globalisme, de bouwmaffia, megalomaan denken en het klimaat. Het ziekenhuis is verpatst aan de bouwmaffia, de Enecopenningen worden besteed aan duurzaamheid, maar niet aan volksgezondheid. Gewoon vergeten, gewoon spelen met de levens van burgers. Toch is het virus iets van nu, het klimaat in het beste of slechtste geval iets over 50 jaar.

Het volksgericht zal straks oordelen hoe misdadig is gehandeld. Semantisch mag je het ook kortzichtig handelen noemen, met de kennis van nu was het anders gegaan, maar dat verandert echt niets aan de ernst van verregaande nalatigheid.

Hoe pakken we het aan.
Het Bronovo ziekenhuis staat er nog steeds en de ontmanteling kan in enkele weken worden teruggedraaid. Omdat het een noodsituatie is kan bv. de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, het medische onderdeel van de Krijgsmacht, dit gebouw vorderen en bij fabrikanten en leveranciers de materialen. Nogmaals, er is een noodtoestand. En nood breekt tijdelijk wet.

Waarom het Bronovo als pilot.
À. Het ziekenhuis staat leeg en is nog volledig intact en opstartbaar
B. Het complex ligt rondom geïsoleerd waardoor besmetting minimaal is.
C. Logistiek snel te bereiken, centraal liggend aan de uitvalswegen.
D. De kennis en kunde van zowel de lokale als regionale ziekenhuizen en privé klinieken is voorhanden.
F. Hiermee is er een regionaal centrum met één functie: het geïsoleerd opvangen en behandelen van pandomiepatienten.

Dus wat gaan we vandaag nog doen, we stoppen de ENECO opbrengst van €675 miljoen in het weer operationeel maken van het geïsoleerd liggende Bronovo en herbouw van de zorg. De bouwmaffia krijgt desnoods haar inleg van HMC Haaglanden terug, de Krijgsmacht krijgt een mandaat ter coördinatie van de wederopbouw van de zorg, te beginnen met de heropening van een ziekenhuis en aanleveren c.q. vorderen van apparatuur.

Dit epidemisch centrum Bronovo heeft maar één doel, opvang en verzorging bij pandemonia en andere calamiteiten. Dit centrum blijft operationeel, ook als straks de Coronastorm is geluwd. Gereed voor een volgende storm. Het geld is er.
Corona kwam niet zomaar uit de lucht vallen, ieder weldenkend mens wist dat het ging gebeuren. Alleen niet wanneer en ik welke omvang.

Terwijl het Bronovo klaar wordt gemaakt, gaat de overheid met haar Crisis- en Herstelwet in de hand definitieve rampopvang locaties opzetten. Zoals dat ook kon met windmolens, met zonneweiden en dus al helemaal met een heuse pandemie. Deze locaties zijn en blijven permanent operationeel of zijn binnen twee dagen op te schalen. Daar waar ze in normale tijden gebruikt kunnen worden voor reguliere medische activiteiten is dan mooi meegenomen. Primair is dat deze centra binnen twee dagen in isolatie kunnen opereren. Betaald vanuit de klimaatpot, daar doen we even niet aan. Levens zijn belangrijker dan een virtuele opwarming. Aldus onze kritische minister Wiebes. En waarachtig, ik ben het volledig met hem eens.

Nogmaals, de projectmakelaars zeuren verder niet.. Ziekenhuizen doen hun taak, het waarborgen van de volksgezondheid ook onder extreme omstandigheden. De overheid herziet haar efficientiedenken en doet waarvoor het is ingehuurd, het waarborgen van de veiligheid van burgers waaronder hun recht op een regulier leven.

Het volksgericht zal straks oordelen. Nu en garde.

You Might Also Like