Browsing Category

Opinie

Opinie

VolksReferendum 20 maart 2019

De democratie van de publieke ruimte. In reactie op het afschaffen van referenda willen het Burgercomité Nederland en Meer Democratie een Volksreferendum houden parallel aan de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019. En zoeken daarvoor minimaal 8000 vrijwilligers, waaronder…

Opinie

€300 miljard kost het klimaat-energie verdrag.

Molens dienden voor het zware werk. De ros- en tredmolen draaiden op biomassa (slaaf, paard, os), bij wind- en watermolens maakte het menselijk vernuft een optimaal gebruik van de natuur mogelijk. Het menselijke vernuft bracht dus een hogere levensstandaard,…

Opinie

De EU worstelt met immigratie

Een vreemdeling is iemand die elders een verblijf had of heeft, een migrant is een vreemdeling die zich elders al dan niet tijdelijk wil vestigen, een asielzoeker is een migrant die om veiligheidsredenen elders een veilige plek (asiel) zoekt,…

Opinie

Senaat debatteert dinsdag over Intrekkingswet, laat u horen

Democratie is te belangrijk om aan politici over te laten. De Intrekkingswet inzake de Wet Raadgevend Referendum heeft, zoals was te voorzien, een lang staartje. Terecht, want het is een zoveelste stap voorwaarts naar het verleden. Immers de huidige…

Opinie

Remkes wijst ’66 de weg naar een Bindend Correctief Referendum

De staatscommissie parlementair stelsel presenteerde donderdagmiddag haar tussenrapportage. De commissie Remkes (VVD) kijkt naar de sterke en zwakke plekken van de Nederlandse democratie en stelt verbeteringen voor. Zoals de rolverdeling tussen Eerste en Tweede Kamer, de legitimiteit van politieke…

Opinie

Meer Democratie vecht Intrekkingswet aan bij rechter

De Stichting Meer Democratie heeft op 20 juni 2016 de Intrekkingswet Raadgevend Referendum aangevochten, de kiezer is niet te dom om het te begrijpen. Feitelijk ligt hier de vraag of je een referendumwet mag afschaffen zonder daarover een referendum…