Burgercomité Nederland

 

Recent verschenen artikelen. 

Klimaat-Energie Referendum
Aanzet tot buiten-parlementair referendum. Voor, met en door u.

Deugfascisme Hoe het huidige fascisme achter uw voordeur is gekomen.

Slavernij in Perspectiefd  over mondiale slavernij en de roep om compensatie.

Deugers slopen onze toekomst over de kamikaze van de EU, Klimaathysterie en Massamigratie.

Grapperhaus, echt CDA. Hoe Ferd met Aso en ‘houdt de dief’ om zich heen slaat.

Het Haagse Covid-19 falen.  Lessen uit het verleden met een blik op de toekomst.

 

 

Burgercomite Nederland  is ongebonden, waarbij het ons gaat om de doelen en niet de poppenkast. Dat betekent niet dat we geen voorkeuren hebben, juist politieke doelen zijn onze drive.

De Stichting Burgercomite Nederland werkt zonder sponsors en een lege kas. Wel werd met subsidie van de Kiesraad in het kader van het Ukraine Referendum actiemateriaal ontwikkeld, gingen we de straat op en hielden lezingen alsmede een muziekfestival in centrum Den Haag. Daarna was de pot leeg en sympathisanten haakten af omdat er geen geld meer was voor hun activiteiten in de openbare ruimte. Tijdens het Sleepwet-referendum steunden wij weer, op alle fronten, maar met een lege beurs. We verplaatsten onze inspanning naar ded social media, we flyerden (op het Plein, de stations en winkelstraten, huis aan huis) en spraken politici aan. Natuurlijk waren ook wij euforisch over de uitslag maar kenden ook de Judaskus van de Haagse politiek. Het Democratisch Raadgevend Referendum werd met een Democratische Intrekkingswet met grote instemming van het Parlement in de Democratische prullenbak gemieterd.

We zijn oprecht bezorgd over de soevereiniteit van Nederland, en wensen de status van Wingewest van de EU niet te formaliseren. Verder onderkennen ook wij een al dan niet tijdelijke globale opwarming van de Troposfeer, maar ook dat niets wijst op een catastrofale opwarming. In dit kader dienen maatregelen slechts adaptief (aanpassen aan de situatie) en non-regret (achteraf niet zinloos) te zijn. Wel vinden we dat de mens een misdadige puinhoop maakt van onze aarde en daarbuiten.

Tenslotte zien we dat massamigratie de in de eeuwen opgebouwde homogeniteit samenleving destabiliseert, en economisch negatief bijdraagt aan dezelfde samenleving.  Arbeidsimmigratie uit westers georiënteerde landen daarentegen verwelkomen we als een positieve bijdrage en  natuurlijk dienen echte vluchtelingen te worden geholpen.

Onze missie is om ononderbroken en onderbouwd te waarschuwen om niet nog dieper in de EU, Klimaat en Migratiefuik verstrikt te raken. En wel door

  • Aanspreken senatoren op het Binnenhof en via de media;
  • Aanspreken 2e kamerleden en journalisten, op het Plein, Buitenhof en in de vergaderzaal;
  • Voorbereiden -in afwachting van een Bindend Referendum- van een parallel referendum;
  • Pro-actieve communicatie via Social Media;
  • Huiskamerbijeenkomsten, voorlichting en lezingen;
  • Aansturen en inzetten vrijwilligers;
  • Vormen van Gelegenheidscoalities met organisaties, bij specifieke acties.

 

Doe met ons mee.

Met uw enthousiasme, middelen en specifieke kennis.

www.burgercomitenl.nl