Burgercomité Nederland

Onze missie

Het versterken van democratische processen 

Uitgangspunten

 • Met u vormen wij het democratisch Nederland;
 • Het politieke partijkartel moet worden opengebroken;
 • Wij zijn geen politieke partij, wel bezorgde burgers met een mening;
 • Wij geloven in de kracht van de individuele mens.

Wij zijn een partij onafhankelijk vrijwilligerscollectief dat streeft naar

 • daadwerkelijke medezeggenschap op Europees, nationaal en regionaal niveau;
 • meer betrokkenheid met, en invloed op, zaken die ons bestaan raken;
 • meebeslissen, alsmede het versterken van de democratie.

Met u willen wij

 • de oplegging van ongewenste wetten en maatregelen voorkomen c.q. terugdraaien;
 • ieder betrekken bij beslissingen over onze toekomst;
 • de soevereiniteit en identiteit van Nederland binnen een cultuurrijk Europa behouden

Dat doen wij door

 • pro-actief de politiek te confronteren met ongevraagde adviezen;
 • pro-actief ondersteunen van referenda;
 • te acteren als opiniemakers op fora, bijeenkomsten en in de media.